• Google Maps

Kamervragen over vermeende belediging Mohammed in Hoofddorp

HOOFDDORP (ANP) De kwestie rond het naar huis sturen van een techniekinstructeur van het Hoofdvaart College vanwege vermeende belediging van de profeet Mohammed heeft inmiddels ook Den Haag bereikt. Zowel ChristenUnie als de PVV hebben Kamervragen gesteld over de zaak.

Vandaag werd bekend dat een techniekinstructeur van het Hoofdvaart College al een maand thuis zit. Aanleiding van deze time-out, zoals de school het noemt, is een vermeende beledigende opmerking die de instructeur zou hebben gemaakt. Volgens een brief die de school aan de instructeur heeft gestuurd, heeft de medewerker gesuggereerd dat Mohammed een pedofiel was. Zelf ontkent de instructeur dat hij beledigende uitspraken heeft gedaan.

KAMERVRAGEN Over de kwestie zijn inmiddels Kamervragen gesteld. Eppo Bruins (ChristenUnie) vindt de schorsing van de docent in deze situatie te ver gaan. Hij noemt het een 'excessief instrument'. De PVV meent dat minister Arie Slob (Onderwijs) de docent moet helpen zodat hij direct weer aan de slag kan gaan en dat de betroffen leerlingen worden gestraft.

Volgens de Algemene Onderwijsbond (AOb) betreft het een unieke situatie. Een woordvoerder heeft aan het ANP laten weten dat de bond het nog niet eerder heeft meegemaakt dat een leraar op non-actief is gesteld wegens een geloofskwestie. De AOb meent dat de leraar juridische bijstand verdient. "Als je iemand buitenspel zet is het vaak heel moeilijk om terug te komen", aldus de zegsvrouw.