• Henk van Ommeren
  • Henk van Ommeren

Kinderkledingbeurs Pummeltje

ZWANENBURG Al 39 jaar organiseren vrijwilligers ondersteund door CEA De Hoek twee keer per jaar een kinderkledingbeurs. Dit jaar voor het eerst in De Olm. Naast kleding is er ook speelgoed te koop. Een van de vrijwilligers van het eerste uur is Edith Stuiver: 'Als de kleding die door inwoners is aangeleverd aan het einde van de beurs nog niet verkocht is, kunnen de mensen deze achterlaten. Wij verkopen dit en steunen hiermee een goed doel in Zwanenburg. Dit kan bijvoorbeeld een muziekmiddag voor de bejaarden zijn.' De belangstelling voor deze beurs was bijzonder groot.