• Wethouder Marjolein Steffens-van de Water borstelt samen met buurtkinderen de fleurige matten in Hoofddorp.

    Danny de Casembroot

Kleurige brengparkjes lijken effect te hebben

HOOFDDORP Bij de zes brengparkjes waar sinds kort bloemetjestapijten zijn neergelegd om verpaupering tegen te gaan wordt minder afval bijgeplaatst als de containers daar vol zitten. Dat zei wethouder Marjolein Steffens-van de Water vorige week tijdens de raadsvergadering in antwoord op mondelinge vragen van D66-raadslid Pablo Meegdes.

D66'er Meegdes kwam weer met een voorbeeld van een brengparkje van hoe het niet moet. Als de containers vol zijn, dumpen mensen er toch gewoon hun afval neer, zo liet hij op een foto zien.

Die inwoners zijn niet van plan hun vuilnis weer mee naar huis te komen om een volgende keer terug te komen. Het raadslid vroeg zich af of Meerlanden met de feestdagen in aantocht de afvalcontainers wat vaker gaat legen.

Wethouder Steffens antwoordde dat de parkjes waar regelmatig afval wordt gedumpt goed in beeld zijn bij Meerlanden. Meldingen over verpauperde brengparkjes worden direct aan het afvalverwerkingsbedrijf doorgegeven.

De wethouder meldde daarnaast dat toezichthouders niet langer op zoek gaan naar persoonsgegevens van mensen die in de fout gaan door hun huisvuil op een al overvol brengparkje te dumpen. Tot nu toe is dat meer dan 700 keer wel gedaan. Er zijn in totaal tien waarschuwingen uitgedeeld en zegge en schrijve vier bekeuringen uitgeschreven. "Het effect is dus nul", zo was de conclusie van wethouder Steffens.

Steffens zei er ook niet veel voor te voelen om bij elk brengparkje een bord te plaatsen waarop wordt gewaarschuwd met boetes als inwoners hun afval dumpen. "We kiezen liever een positieve benadering", aldus de wethouder. Die positieve benadering is dus het plaatsen van een bloemetjestapijt. Daarover had wethouder Steffens dus positief nieuws te melden.

De wethouder was ook voorzichtig optimistisch over de toestand van de brengparkjes tijdens de komende feestdagen. Meerlanden heeft aangegeven om het afval in de feestmaand veel vaker te gaan ophalen dan in de andere elf maanden van het jaar.