• Pixabay.com

Komst duurzaam benzinestation langs de A4 onzeker

HOOFDDORP Het is nog maar de vraag of de gemeenteraad op 20 september instemt met de bouw van een duurzaam benzinestation langs de A4 ter hoogte van het bedrijventerrein Schiphol Trade Park. Vorige week bleek tijdens een discussie in de raad dat veel fracties nog altijd niet staan te trappelen.

Het college wil het bestemmingsplan voor de entree van het gebied wijzigen om de komst van een zogeheten multifuel station mogelijk te maken. Er is al een kandidaat om het tankstation te gaan exploiteren.

Meerdere fracties waren vorige week erg kritisch. PvdA-raadslid Fien Eveleens zei het gevoel te hebben dat de raad 'erin gerommeld' is. CDA-fractievoorzitter Mariëtte Sedee stelde dat het college bewust heeft aangestuurd op de komst van de exploitant. Er zou helemaal geen behoefte zijn aan de voorziening, omdat er op korte afstand al duurzame brandstof kan worden getankt. HAP-raadslid Ron Heimerikx had vergelijkbare kritiek.

Wethouder Adam Elzakalai van Ruimtelijke Ordening liet zich echter niet zo snel uit het veld slaan. Volgens hem pas het multifuel station wel degelijk goed in de duurzame ambities voor het bedrijventerrein. Elzakalai benadrukte dat van de 28 tappunten in het beoogde tankstation er 25 worden gevuld met duurzame brandstof en slechts drie met benzine.

De wethouder gaat alle informatie nog eens op papier zetten en hoopt daarmee een meerderheid van de raad toch achter de plannen te krijgen. De kritiek in de raad is koren op de molen van de bestaande pomphouders, die menen dat met de plannen voor een nieuw benzinestation een oude afspraak worden geschonden dat er in Haarlemmermeer geen brandstofverkooppunten meer zouden bij komen.