• OLYMPUS DIGITAL CAMERA

    Henk van Ommeren

Koninklijke onderscheiding brandweerlieden

HALFWEG Tijdens de jaarlijkse korpsavond van de vrijwillige brandweer Halfweg-Zwanenburg werden drie bandweerlieden in het zonnetje gezet vanwege hun 25 jubileum. Naast een brandweeronderscheiding ontvingen zij een Koninklijke Onderscheiding voor hun inzet.

Ploegchef Halfweg-Zwanenburg Mark Hinderks roemde de drie jubilarissen om hun inzet bij het korps. Hij overhandigde hen daarna een brandweeronderscheiding. Vervolgens gaf hij het woord aan locoburgemeester Ap Reinders. Deze vertelde dat hij op deze bijzondere bijeenkomst vanwege de fusie voor het laatst de ambtsketen van de gemeente Haarlemmermeer in de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude mocht dragen. Daarna sprak hij de drie jubilarissen apart toe.

Richard Schaarsberg volgde het voorbeeld van zijn vader als brandweer man. Die passie werd door Richard  weer overgedragen op zijn dochter Cezanne. Naast zijn brandweerwerk als bevelvoerder en incidenteel als instructeur, is hij ook actief als brandweercentralist op de meldkamer in Haarlem.

Ook bij de tweede jubilaris Robert-Jan Flaat is er sprake van besmetting van het brandweervirus naar zijn nakomelingen. Zij zoon Casper is al enkele jaren actief als brandweerman. Ook houdt Robert-Jan zich naast de taak als bevelvoerder bezig met gevaarlijke stoffen en is hij lid van de ondernemingsraad van de Veiligheidsregio Kennemerland.

Erik van Dessel is in eerste instantie begonnen bij de vrijwillige brandweer Haarlem-Oost. Omdat deze post inmiddels opgeheven is en hij werk vond in Zwanenburg, trad hij toe het korps Halfweg-Zwanenburg. Daar is hij actief als voertuigbediener en bevelhebber. Belangrijk omdat hij overdag de gelegenheid krijgt van zijn werkgever om uit te kunnen rukken.

Alle drie de jubilarissen werden tot lid in de Orde van Oranje Nassau benoemd. Zij kregen van de wethouder de Koninklijke Onderscheiding opgespeld. Ploegchef Hinderks zei dat hij wel hoopte dat deze vrijwilligers nog geruime tijd actief zullen blijven in het brandweerwerk.