• De middenberm langs de Van Heuven Goedhartlaan.

    Ton Dijkstra
  • Langs het fietspad aan de Venneperweg.

    Ton Dijkstra
  • Het grasveld langs de Westerdreef

    Ton Dijkstra

Kritiek op maaibeleid blijft

HAARLEMMERMEER Het is al weer zo'n 2 jaar geleden dat in Haarlemmermeer een nieuw maaibeleid is ingevoerd. Gemeten aan het aantal reacties, kun je zeggen dat inwoners daar nog steeds aan moeten wennen. Een sfeerverslag.

Groen, en dan vooral het openbaar groen, blijft een dankbaar onderwerp voor kritische geluiden. Want er wordt of te vaak gemaaid waardoor de biodiversiteit wordt geremd, of het staat te hoog waardoor je je hond niet kunt uitlaten. De redactie van HCnieuws en het Witte Weekblad blijkt dan een dankbaar adres om daar kritische geluiden over te laten horen. Reden om die briefschrijvers te vragen naar het hoe en waarom van hun kritiek en om zelf op pad te gaan met de kritische bril. Het leverde tal van verrassende reacties op die niet alleen over het 'groen' zelf gingen maar ook over de manier waarop soms wordt gereageerd op de meldingen. Op speciaal verzoek van de briefschrijvers noemen we alleen hun woonplaats. Hun naam en adresgegevens zijn wel bij de redactie bekend.

DROOGTE Het rondje Haarlemmermeer was overigens wel in een periode dat het al weken extreem droog is en de gemeente minder maait/laat maaien 'omdat het ook minder snel groeit', aldus een woordvoerder van de gemeente die benadrukt dat dat geen invloed mag hebben op de beeldkwaliteit die voor dat gebied is afgesproken.

Een bewoonster van de Westerdreef in Nieuw-Vennep kan daar uitgebreid over vertellen, want zij heeft onlangs geklaagd over het hoge gras bij haar voor de deur, inclusief het kleefkruid. Het gras is inmiddels gemaaid, maar volgens de bewoonster op een manier die zij eerder omschrijft als 'er overheen rauzen' met een veel te grote maaier voor het kleine stukje grond waar het om ging. "Het is inderdaad gemaaid. Maar het terrein is nu één grote gele droge vlakte en in het plantsoen er naast staat het onkruid nog steeds hoger dan de bloeiende struiken. Jammer, want een paar jaar geleden zag het er nog zo mooi uit."

Een briefschrijver uit Hoofddorp heeft een soortgelijke ervaring. Na een digitaal ingediende klacht kwam er binnen een paar dagen een maaimachine met (omschrijft hij) toch wel groot geweld het gras maaien, maar werd er niets gedaan aan het plantsoen dat nauwelijks een plantsoen met openbaar groen genoemd kon worden. Na een nieuwe klacht kwam uiteindelijk een groep van vier man zo'n vier uur schoffelen. Het ziet er nu weer goed uit. "Heel blij mee natuurlijk. Maar het zijn wel 16 manuren. Volgens mij is regelmatig bijhouden een stuk goedkoper." Hij heeft daarom een vraag aan de politiek. "Die heeft ingestemd met het nieuwe maaibeleid. Maar als je om je heen kijkt en het aantal klachten hoort, dan moet je toch beseffen dat die keus verkeerd heeft uitgewerkt. Moet je er dan niet op terugkomen?"

KLACHTEN Over die meldingen kan de al eerder genoemde woordvoerder meer zeggen. Dit jaar zijn dat er 435 in de subcategorie 'Gras / Grasveld / Gazon'. Dit betreft veelal meldingen over te hoog gras en onkruid. Er zit een duidelijke piek in de maanden mei en juni met respectievelijk 168 en 146. In april begon de toename (47) na 19 meldingen in maart. Woordvoerder Thomas Mallens voegt daar aan toe 'dat de toename van het aantal klachten er elk jaar is zodra het groeiseizoen begint'.

Terug in Nieuw-Vennep valt het aantal briefschrijvers op dat klaagt over de middenberm langs de Venneperweg. Het gras staat daar, in hun visie, veel te hoog en dat kan alleen maar problemen opleveren. Als voorbeelden worden genoemd teken, allergie, verkeersonveiligheid en rommelig karakter. Argumenten die ook voorkomen in kritisch brieven van inwoners uit Zwanenburg.
Dat het ook anders kan, blijkt onder meer langs het Lindholmpad in Hoofddorp. Daar is over een lengte van meer dan 100 meter de berm ingezaaid met akkerkruiden hetgeen een lustoord oplevert voor bijen en vlinders. Een soortgelijk beeld is te zien in de berm van de Van Heuven Goedhartlaan ter hoogte van het NS-station. Ook bij droogte staat er veel gewenst kruid.

Klacht of meldingen over het maailbeleid? Mail ze naar hcredactie@bdu.nl.