• Ton Dijkstra

Kritiek van Veiligheidsregio op invulling Park21

HOOFDDORP De Veiligheidsregio Kennemerland heeft kritiek op de aanleg van een themapark en een evenemententerrein in deelgebied 4 van Park21. Volgens de VRK zijn deze voorzieningen veel te dicht gepland bij de A4 en een kerosinepijpleiding. De kritiek staat in een zienswijze die naar de gemeente is gestuurd.

Zoals eerder gemeld zijn er plannen om in deelgebied 4 een attractiepark met het thema Holland te realiseren en een groot evenemententerrein. De Veiligheidsregio is daar dus niet gelukkig mee. De locatie is op een te korte afstand van kwetsbare voorzieningen als een kerosinepijpleiding en een tankstation, zo meent directeur Publieke Gezondheid van de VRK, Bert van de Velden. Hij meent dat de plannen zouden moeten worden heroverwogen.

De Veiligheidsregio raadt ook aan om in de deelgebieden 4 en 5 open water aan te leggen om in geval van brand over genoeg bluswater te beschikken. Met de kerosineleiding en een tankstation in de buurt is dat meer dan nodig, aldus de VRK.

Directeur Van de Velden plaatst nog meer kanttekeningen bij de invulling van het grote recreatiegebied tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep. Raadslid Anneke van der Veer heeft het college van B en W er schriftelijke vragen over gesteld. Naast de twijfels van de Veiligheidsregio is er kritiek van de landelijke MER-commissie die de milieueffecten gaat onderzoeken. De commissie vindt de plannen te weinig concreet en wil dat de gemeente een 'toetsingskader' maakt.

Fractievoorzitter Nicole Mulder van GroenLinks stelde die kritiek vorige week al aan de orde tijdens de raadsvergadering. Wethouder Tom Horn reageerde juist tevreden te zijn met het oordeel van de MER-commissie.

Anneke van der Veer wil van het college weten of deze kwesties voor vertraging zorgen voor de verdere ontwikkeling van het gebied en of de betrokken agrariërs in Park21 nu nog langer in onzekerheid blijven. Van der Veer vraagt zich ook af wat de vertraging de gemeente gaat kosten. Het raadslid wil de kwesties bespreken in een aparte sessie van de gemeenteraad.