• Eigen foto

Kunstwerk Ida Park21 niet meer terug te draaien

HOOFDDORP De opdracht voor het iconisch kunstwerk Ida in Park21 is inmiddels gegeven en stopzetten van het project zou nu al een schade van 155.000 euro opleveren. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders geantwoord op schriftelijke vragen van de fractie van Forza! Haarlemmermeer.

Volgens Forza! is de aanschaf van Ida zonde van het geld en niet uit te leggen aan onder meer de Voedselbank die het met minder steun moet doen. Het kunstwerk gaat 750.000 euro kosten. Van dat bedrag gaat 100.000 euro naar de kunstenaar Tom Claassen. Dat bedrag is volgens B en W overeenkomstig het honorarium dat de Rijksgebouwendienst
toepast bij kunstopdrachten.

De rest van het geld is bestemd het materiaal, installatie, transport en verzekering. Volgens B en W is de uitgave geheel binnen het kunstbudget, in die zin dat de aankoop over meerdere jaren wordt uitgesmeerd.

Het college heeft een team kunstkenners onder wie directeur Zippora Elders van Kunstfort Vijfhuizen gevraagd om het beoogde kunstwerk te beoordelen. Daar kwam een positief oordeel uit. Daarop is besloten om Ida inderdaad in Park21 aan te leggen.

B en W stellen dat je bij kunst in de openbare ruimte moeilijk iedereen tevreden kunt stellen. Het college schrijft dat kunstenaar Tom Claassen bekend staat om de toegankelijkheid van zijn werk. "Er is in zijn werk sprake van herkenning, bij voorbeeld een dier, maar nooit letterlijk. Zijn werk wordt, ondanks het formaat, als aaibaar ervaren. Ervaringen zijn uiteraard individueel. Voor het Burgemeester van Stamplein maakte Tom Claassen het Mannetje van Hoofddorp, inmiddels een geliefd werk."

Forza! vroeg het college ook waarom er geen participatie is toegepast bij de keuze voor Ida. B en W antwoorden hierop dat er niemand in de buurt woont van de locatie waar het kunstwerk moet komen. Ook de gemeenteraad is niet betrokken bij het besluit over het kunstwerk in Park21, omdat de raad bij de vaststelling van de cultuurnota deze taak in handen heeft gegeven van het college.