• Iedereen is blij met de vrieskistjes voor de 30 wooneenheden.

    Jos van Rooijen

Laatste vrieskistjes van Lions XXY voor Maatschappelijke Opvang

HOOFDDORP Het heeft ruim twee jaar geduurd. Maar vrijdag kon toch het vrieskistjesproject bij en voor de Maatschappelijke Opvang aan de Hoofddorp worden afgerond. Gevers en ontvangers deden dat heel praktisch: met het overhandigen van de laatste 7 van de in totaal 30 vrieskistjes. Voor elke woning één, waar ze deel gaan uitmaken van de inventarislijst.

Gevoelens van dankbaarheid overheersten daarom vrijdagmiddag, en ook wel een beetje trots dat het gelukt is. "Want een eigen vrieskistje in je woning, betekent dat je geen gebruik meer scheelt een hoop gedoen", aldus beheerder Godfried namens de ontvangende partij. "Ook voor ons is het een geslaagd project", vult Lionslid Jakob van de Maarl aan namens de gevende partij. "met dank aan de eigen leden die diverse acties hebben georganiseerd om de noodzakelijke financiële middelen bij elkaar te krijgen en de sponsores."

Vervolgens: "Ons motto is 'we serve' en daarom proberen we steeds een project te kiezen dat lokaal uitgevoerd kan worden, waar vooral kinderen van profiteren en dat qua tijd overzichtelijk is. Dat is goed gelukt. Mooier nog – er is de afgelopen periode een warme band ontstaan tussen  de Maatschappelijke Opvang en de Lions XXY. We kregen hier een rondleiding. We hebben hier een keer vergaderd. We hebben diverse activiteiten voor bewoners mogen organiseren en een van de begeleiders is zelfs lid geworden. Al met al allemaal mooie resultaten die aantonen dat het goed klikte. We verliezen elkaar zeker niet uit het ook en wie weet wat we in de komende periode nog voor elkaar kunnen betekenen."

Godfried heeft daar, indien er weer contacten zijn, wel een praktisch voorstel voor: nieuwe slaapbanken op de kamers die de inmiddels verouderde exemplaren vervangen. Dezelfde kamer dus die nu allemaal voorzien zijn van een vrieskistje. "Wie ideeën heeft: (023) 5542020."

De leden hebben inmiddels al een nieuw ander project op het oog. Uiteraard weer in Haarlemmermeer. Gesprekken zijn nog gaande, dus er veel over zeggen kan nog niet gaan. Wat in ieder geval wel vast staat, is de jaarlijke higt tea voor een maatschappelijke instelling. Daarnaast is er nog het initiatief van de wensboom waar bewoners tijdens Koningsdag (in 2018 voor het eerst) wensen kunnen ophangen voor andere Haarlemmermeerse mensen.

Voor meer informatie over de Lionsclub Haarlemmermeer, zie https://haarlemmermeerxxy.lions.nl.