Leefbaarheidsfonds Schiphol aan bod bij gemeenteraadsvergadering

HALFWEG Een belangrijk deel van de gemeenteraadsvergadering van H&S van 30 januari werd gebruikt voor afstemming over enkele recente ontwikkelingen zoals de toezegging van een bijdrage van de Stichting Leefbaarheidsfonds Schiphol (SLS).

De heer Henk van Dijk (D66) liet weten wat de gevolgen waren van de toezegging van 1,5 miljoen euro van het SLS voor Hartje Spaarndam. Bij het maken van de eerste plannen over de herinrichting van het sociale en sportieve hart van Spaarndam, had men gehoopt op een bijdrage van misschien wel 7,5 miljoen euro.

Dat betekent dat de plannen aanzienlijk moeten worden bijgesteld. Hij vroeg zich dan ook af hoe het nu verder moest en of het

voorbereidingskrediet van 600.000 euro wat de raad ter beschikking had gesteld nu nog wel realistisch was. Wethouder Raymond van Haeften gaf aan dat de betrokken partijen zoals sportverenigingen, dorpshuis en Dorpsraad nu aan de slag zijn gegaan. Zij moeten voor eind maart met de invulling van nieuwe plannen komen. Pas dan kan er gekeken worden in overleg met de

gemeenten Haarlemmermeer en Haarlem hoeveel geld er uiteindelijk beschikbaar komt. Dit mede er van uit gaande dat de plannen in 2020 gerealiseerd moeten zijn.

Voor wat betreft het voorbereidingskrediet wilde Van Haeften ook eerste de resultaten van de plannenmakers afwachten.

Wethouder Bob Graal vertelde naar aanleiding van vragen dat er voorstellen zijn gemaakt over de parkeervoorzieningen rond het NS station Halfweg/Zwanenburg. Zodra deze besproken zijn met de bewoners die een petitie hebben ingediend, zullen de voorstellen aan de raad worden voorgelegd. Een deel gaat in ieder geval over de uitbreiding van parkeervoorzieningen.

Op de vraag van Dicky Kerkhof, of de gemeente geen visie in moest dienen over het verbod van de gemeente Haarlem voor

vrachtverkeer en bussen door Spaarndam-West en de gevolgen hiervan, deed Graal de toezegging daar in de commissie vergadering over een week op terug te komen.

Tekst: Henk van Ommeren