Maatregelen tegen vogelaanvaringen Schiphol voortgezet

HOOFDDORP De acties die worden genomen om te voorkomen dat vliegtuigen in aanvaring komen met vogels gaan een nieuwe fase in. Er is door een groot aantal partijen een nieuw convenant overeengekomen, dat donderdag wordt getekend door wethouder Adam Elzakalai van Luchthavenzaken.

Het eerste convenant dateert uit 2012. Maatregelen tegen grote groepen vogels in de buurt van Schiphol waren toen hard nodig, omdat ze opstijgende en landende vliegtuigen nogal eens in problemen brengen. Onderdeel van het convenant was de inzet van detectieapparatuur die precies kunnen aangeven waar vogels rond Schiphol zich bevinden.

Daarnaast werd afgesproken om het aantal broed- en rustgebieden van vogels nabij de luchthaven te verminderen. Ook werden er afspraken gemaakt met agrariërs om eetbare gewassen in het gebied zo snel mogelijk af te dekken.

Een laatste maatregel is het doden van vogels die een risico kunnen vormen. Daarbij gaat het vooral om ganzen. Ondanks verzet van vogelorganisaties is het al jaren toegestaan dat er duizenden ganzen die in de buurt van Schiphol leven te doden.

Deze maatregelen worden nu voortgezet, omdat vogels nog steeds een gevaar kunnen vormen voor het vliegverkeer. Staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur en Milieu tekende het nieuwe convenant al eerder. Wethouder Elzakalai doet dat dus deze week.