• Jan Aukes

Gemeente houdt enquête rond vuurwerkoverlast in de polder

HAARLEMMERMEER De gemeente Haarlemmermeer wil in kaart brengen waar in de polder overlast wordt ervaren van vuurwerk. Daarom is er een online enquête opgesteld die inzicht moet geven in de locaties waar zich de meeste problemen voordoen. 

Zwaar vuurwerk in de straat, prullenbakken die zijn opgeblazen, huisdieren in de stress, het zijn een aantal voorbeelden die de gemeente Haarlemmermeer schetst als het gaat om overlast door vuurwerk. Om inzicht te krijgen in de plekken in Haarlemmermeer waar de meeste overlast wordt ervaren, heeft de gemeente een enquête opgesteld.

In de vragenlijst is onder meer aandacht oor het tijdstip waarop de overlast wordt ervaren, en het soort overlast waar het om gaat. Wil jij de enquête invullen? Dan kan je hier terecht.