• ANP Foto

Haarlemmermeer telt 615 'spookjongeren'

HAARLEMMERMEER De gemeente Haarlemmermeer telde halverwege dit jaar 615 jongeren tussen de 18 en 27 jaar die met onbekende bestemming zijn uitgeschreven uit de basisregistratie van de gemeente, zogenoemde spookjongeren. Het college van burgemeester en wethouders heeft dat geantwoord op schriftelijke vragen van HAP-raadslid Sophie van de Meeberg.

Het raadslid maakt zich zorgen over de groep spookjongeren. Het zijn dus jongeren die niet staan ingeschreven in de basisregistratie van de gemeente of op een andere plek verblijven dan waar zij staan ingeschreven, maar wel in de gemeente wonen. Zij volgen geen onderwijs, hebben geen legaal werk of uitkering en staan niet ingeschreven als werkzoekende op werk.nl. Deze jongeren zijn volgens Van de Meeberg niet zichtbaar voor de overheid.

BEWUST Er zijn volgens het raadslid verschillende redenen waarom jongeren zich laten uitschrijven. Zo zijn er die zich bewust uitschrijven om deurwaarders, leerplichtambtenaren of justitie te ontlopen. Maar er zijn ook jongeren die door hun ouders worden uitgeschreven, bijvoorbeeld vanwege de kostendelersnorm die geldt voor ouders in de bijstand, aldus Sophie van de Meeberg.

Zonder geldige inschrijving in het bevolkingsregister kunnen jongeren geen gebruik maken van sociale voorzieningen zoals een bijstandsuitkering, studiefinanciering of een verzekering. Er is in veel gevallen sprake van meervoudige problematiek, waarbij naast het ontbreken van een vaste woon- of verblijfplaats ook schulden of het ontbreken van werk of scholing meespelen. Hierdoor nemen de problemen vaak nog verder toe, zo meent het raadslid.

ONDERZOEK Het college antwoordt het raadslid dat een inwoner pas wordt uitgeschreven naar 'onbekend' na een onderzoek. Een jongere zelf of ouders kunnen dat niet zelf regelen. Overigens is het aantal spookjongeren in de basisregistratie van Haarlemmermeer niet erg betrouwbaar. Ook al wordt een jongere alsnog ingeschreven bij een andere gemeente, dan nog wordt de benaming 'onbekend' niet aangepast.