• Robin van Lonkhuijsen

Hulp aan kinderen niet in gevaar

HAARLEMMERMEER De hulp die Kenter Jeugdhulp verzorgt aan honderden kinderen in de gemeente komt niet in gevaar. Dat schrijft het college van burgemeester en wethouders in een brief aan de gemeenteraad.

Voor het zomerreces waren er signalen dat er zorgen waren over de voortgang van de bedrijfsvoering van Kenter. Met name het ICT-systeem zou niet goed functioneren. Vorig jaar hebben ongeveer 800 kinderen uit Haarlemmermeer zorg gekregen van Kenter. De gemeente heeft daarop overlegd met de bestuurder en de Raad van Toezicht van de organisatie.

Het college schrijft dat voorop moet staan dat de kwaliteit van de hulpverlening aan kinderen niet in het geding mag komen. Volgens B en W zijn er geen signalen dat dit het geval is. Het college zegt daarom vertrouwen te hebben in de hulp van Kenter Jeugdhulp.

Niettemin is besloten om samen met de jeugdzorgregio's Zuid-Kennemerland en IJmond, waar Kenter ook actief is, onderzoek te laten doen naar de gang van zaken bij de instelling. Onderdeel van het onderzoek is te bekijken of de continuïteit van Kenter Jeugdhulp in gevaar kan komen.

Daarnaast komt Kenter met scenario's om de situatie te verbeteren. De gemeente verwacht dat een eerste versie al op 1 september klaar is.

De drie wethouders jeugdzorg uit de deelnemende regio's vormen samen een stuurgroep die zal toezien op de gang van zaken. Overigens is vorige maand een interim bestuurder aan de slag gegaan bij Kenter. Die is de opvolger van de vorige bestuurder die om persoonlijke redenen is vertrokken.

Frits Verhagen