• Stichting Bardo

Marion Sonneveld kondigt vertrek bij Stichting Bardo aan

HOOFDDORP Directeur-bestuurder Marion Sonneveld van Stichting Bardo heeft haar vertrek aangekondigd. De exacte datum van haar vertrek laat ze afhangen van het moment dat haar opvolger aantreedt.

"Sinds 2009 ben ik betrokken bij Bardo, in verschillende rollen", vertelt Sonneveld over haar keuze. "Sinds 2012 als directeur en toen Bardo in 2014 een zelfstandige stichting werd als directeur-bestuurder van Stichting Bardo. Na 10 jaar voel ik dat het tijd is voor iets nieuws. De afgelopen jaren hebben we flink gebouwd aan alles waar Bardo voor staat; professionele en warme ondersteuning voor mensen die niet lang meer te leven hebben. Ik ben trots op wat we de afgelopen jaren met elkaar hebben bereikt en waar we nu staan."

Roel Steenbeek, voorzitter van de Raad van Toezicht, ziet haar met lede ogen vertrekken. "We vinden het erg jammer dat Marion ons gaat verlaten. Zij heeft met hart en ziel gewerkt aan de professionalisering en positionering van Bardo. En met succes. Bardo staat, heeft perspectief en wordt breed gewaardeerd door cliënten, nabestaanden en partners."

De Raad van Toezicht is inmiddels begonnen met een werving- en selectietraject voor een nieuwe directeur-bestuurder.