• InforMeer

Meepraten over verdeling sociale huurwoningen

HAARLEMMERMEER De gemeente houdt dinsdag 21 mei van 19.30 tot 20.30 uur in het raadhuis in Hoofddorp een bijeenkomst over de verdeling van sociale huurwoningen in Haarlemmermeer en regio. Inwoners die mee willen praten kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen naar secretariaatssc@haarlemmermeer.nl onder vermelding van ''Bijeenkomst Woonverdeling".  

De vraag naar sociale huurwoningen in Haarlemmermeer en de regio is heel groot en het aanbod is relatief gering. Sommige groepen woningzoekenden zijn urgenter dan anderen. De wachttijd is lang. Woningzoekenden die dringend een woning nodig hebben, moeten zo snel mogelijk worden geholpen. Tegelijkertijd moeten ook andere woningzoekenden nog aan de beurt kunnen komen èn  de gemeente wil de doorstroming bevorderen. Zodat uiteindelijk meer huishoudens een woning vinden die bij hen past.? 

De gemeente Haarlemmermeer onderzoekt daarom nieuwe manieren om de woningen toe te wijzen.


ENQUETE De mening van inwoners is één van de bouwstenen bij het maken van een nieuw woonverdelingssysteem. In februari hebben 2.180 inwoners van Haarlemmermeer meegedaan aan een enquête over de verdeling van de schaarse sociale huurwoningen. Mede op basis van de gesprekken met leden van de gemeenteraad, belanghebbenden en de uitkomsten van de enquête onder inwoners wordt een voorstel op hoofdlijnen opgesteld.?