• Bibliotheek

Meer openingsuren bibliotheek Zwanenburg

ZWANENBURG Inwoners van Zwanenburg kunnen vanaf nu iedere weekdag tussen 9 en 21 uur terecht in de bibliotheek. Dit is het resultaat van de samenwerking tussen cultureel centrum De Olm en Bibliotheek Haarlemmermeer. Vooruitlopend op de toekomstige realisatie van het dorpshuis in Zwanenburg hebben beide partijen besloten de handen alvast ineen te slaan en nauwer met elkaar te gaan samenwerken.

In 2016 zijn de gesprekken op gang gekomen en die hebben er onder andere in geresulteerd dat sinds enkele weken de vroegere doorgang tussen De Olm en de bibliotheek weer voor alle bezoekers geopend is.

Door de ruimere openingstijden is de bibliotheek hierdoor een stuk toegankelijker geworden en het is nu ook makkelijker geworden voor de bibliotheekbezoekers om iets lekkers te drinken of te drinken bij De Olm. De eerste reacties van bezoekers zijn erg positief en de bezoekersaantallen laten ook zien dat hier een grote behoefte aan was.

Door een herinrichting van de bibliotheek is een deel van de vrijgekomen oppervlakte geschikt gemaakt voor een deel van de activiteiten die De Olm, Bibliotheek en binnenkort het Centrum voor Educatie en Activiteiten De Hoek organiseren. Later in het voorjaar volgt de feestelijke opening.