• Eigen foto

'Meer taken voor toezichthouders gemeente'

HOOFDDORP Gemeentelijke toezichthouders oftewel bijzondere opsporingsambtenaren (BOA's) zouden meer taken moeten krijgen dan nu het geval is. Dat bepleitte VVD-fractievoorzitter Jurgen Nobel donderdag tijdens een debat in de gemeenteraad over veiligheid. Hij sprak in dat verband over superboa's.

Nobel riep het college van B en W op de 'grenzen van de wet' op te zoeken als het om de inzet van toezichthouders gaat. Als de BOA's extra taken krijgen, ontlast dat de politie weer, aldus de VVD'er. Volgens hem heeft de gemeente Den Haag het goede voorbeeld gegeven door een proef te starten om toezichthouders meer taken te laten uitvoeren.

Als voorbeeld noemde Jurgen Nobel de aanpak van asociale weggebruikers in het verkeer. Dat kan in zijn ogen heel goed door superboa's worden gedaan. De VVD'er zei dat het landelijk platform voor toezichthouders ook voor uitbreiding van het takenpakket is.

Burgemeester Onno Hoes had wel oren naar de suggestie van Nobel. Hij heeft toevallig binnenkort een gesprek met de burgemeester van Den Haag en de proef met de toezichthouders kan daar mooi in worden meegenomen, aldus Hoes.

Volgens de burgemeester was de uitbreiding van taken van toezichthouders tot voor kort onbespreekbaar, omdat hierdoor het monopolie van de politie zou worden aangetast. Tegenwoordig werken politie en BOA's heel goed samen en behoort herverdeling wel tot de mogelijkheden, zo zei Hoes.

Niet alle fracties waren direct enthousiast over meer taken voor gemeentelijke toezichthouders. Als de politie handen te kort komt om alle taken binnen de beschikbare tijd uit te voeren, zouden er meer wijkagenten moeten bij komen, zo stelde PvdA-fractievoorzitter Chris Vonk. HAP-raadslid Abdul Salhi hield ook al een warm pleidooi voor meer wijkagenten.

PvdA'er Vonk had nog een andere wens. Hij pleitte voor meer smileys om de snelheid van automobilisten te beïnvloeden. Volgens hem zijn smileys een succes. Fractievoorzitter Rinus Beusenberg van Sociaal Rechts Haarlemmermeer (SRH) steunde de roep om meer smileys, maar wethouder Derk Reneman van Verkeer en Vervoer reageerde afwijzend. Volgens hem zijn er al tientallen smileys te vinden en moet je het zeker niet overdrijven, want dan zou het ook niet meer goed werken. "Het is een doordacht systeem waarbij smileys worden weggehaald om ergens anders weer te worden geplaatst. Dat moet je niet veranderen."

De meeste raadsfracties waren tevreden over de positieve criminaliteitscijfers in de gemeente. CDA-raadslid Dick Blom maakte daarop een uitzondering. Zijn fractie heeft uit de veiligheidscijfers over vorig jaar de conclusie getrokken dat de gemeente er helemaal niet veiliger op geworden is.