• Op Beukenhorst West maken veel kantoren plaats voor wooneenheden.

    Jos van Rooijen

Meerderheid raad stemt in met plan Hyde Park

HOOFDDORP De meerderheid van de gemeenteraad heeft vorige week ingestemd met het ingrijpende nieuwbouwplan voor de bouw van 3500 tot 4000 woningen op bedrijventerrein Beukenhorst-West in Hoofddorp. Er stemden uiteindelijk zeven raadsleden tegen, onder wie meerdere leden van de CDA-fractie, SRH, CDVP en Onafhankelijk Liberaal.

Voor de voorstanders van de plannen geeft de doorslag dat er veel woningen worden gerealiseerd op een plek die nu nog wordt gedomineerd door lege kantoorgebouwen. De critici zijn vooral tegen de massaliteit van de plannen.

Omwonenden zijn fel tegen de bestaande plannen. Ze lieten dat al luidkeels weten tijdens de behandeling in de raad en ook vorige week tijdens de stemming waren weer vele tegenstanders aanwezig. Zij begeleiden de in hun ogen goede betogen met een warm applaus en negatieve bijdragen met boegeroep.

Fractievoorzitter Kees van der Linden van Onafhankelijk Liberaal deed aan begin van de raadsvergadering een poging om de stemming later die avond uit te stellen. Van der Linden zei zich te kunnen voorstellen dat omwonenden van Hyde Park zich 'in het pak genaaid voelen'. Volgens hem gaat het om zo'n verregaande verstedelijking van het gebied dat de raad niet over een nacht ijs zou moeten gaan.

Van der Linden kreeg uiteindelijk acht collega's aan zijn zijde om de stemming uit te stellen, maar dat was dus niet voldoende. De OL-voorman kreeg nog het verwijt van VVD-raadslid Pieter-Jan de Baat dat hij bij de discussie in de raad over Hyde Pasrk schitterde door afwezigheid. Van der Linden reageerde dat je als kleine fractie nu eenmaal niet overal tegelijk kunt zijn.

VVD'er De Baat deed bij de stemmingen nog een geslaagde poging om de parkeernorm voor het gebied ietwat te versoepelen. In het plan was een harde norm opgenomen van 0.6 auto per woning. In de motie van de VVD die genoeg steun kreeg is ervan gemaakt dat er naar wordt gestreefd om die parkeernorm te realiseren, maar een harde voorwaarde is het niet meer.