• Minister Cora van Nieuwenhuizen staat open voor de gevoelens van omwonenden van Schiphol.

    René de Leeuw

Meerderheid wil geen groei luchthaven

SCHIPHOL Een meerderheid van mensen die hebben meegewerkt aan het online-onderzoek van de Omgevingsraad Schiphol (ORS) over de toekomst van de luchthaven, wil geen verdere groei of zelfs minder vluchten na 2020. Van de invullers is 38 procent voorstander van gelijk blijven en 24 procent wil minder vluchten. 30 procent wil meer vluchten toestaan.

Dit werd zaterdag bekend op de ORS-luchtvaartdag in de Amsterdrome in Amsterdam. Overigens is de online-consultatie geen representatief onderzoek. "Maar 4.600 reacties voor deze consultatie is wel een record vergeleken met consultaties over andere belangrijke zaken," aldus ORS-voorzitter Hans Alders. "De ORS hoopt nu te komen tot een unaniem advies aan de minister. Dat wordt moeilijk, omdat de verhoudingen zijn verhard. Maar als er een unaniem advies komt, dan krijgt de politiek er een harde dobber aan om ervan af te wijken."

Lastig voor de ORS is dat daarin zowel de omwonenden, de luchtvaartsector als provincies en gemeenten met hun uiteenlopende belangen vertegenwoordigd zijn. De consultatie wordt niet de enige basis onder het ORS-advies, dat er nog voor kerstmis moet zijn. Daarbij worden ook onder meer betrokken de resultaten van huiskamergesprekken met omwonenden, een representatieve landelijke peiling en themagesprekken.

KEUZE Bij aankomst bij de Amsterdrome stelde Greenpeace bezoekers van de dag voor de keuze: wie de stelling Stop Luchtvaart Groei onderschreef, moest naar binnen door een poortje 'eens' en wie dat niet deed door het poortje 'oneens'. De meesten zullen gekozen hebben voor 'eens', want het merendeel van de bezoekers was kritisch over groei, zoals binnen bleek uit de mate van applaus en gefluit.

Toen minister Cora van Nieuwenhuizen aan het eind van dag aan het woord kwam, belemmerden actievoerders haar het spreken door vliegtuiglawaai te laten klinken. Ook boden zij haar een schilderij aan waarop zij stond afgebeeld met een prullenbak, waarin zij volgens de actievoerders de groeiplannen voor Schiphol moet dumpen.

Die toezegging deed Van Nieuwenhuizen niet, al staat ze duidelijk meer open voor de gevoelens van omwonenden dan eerdere beleidsmakers. Zo is het initiatief voor de consultatie door haar genomen. De minister verklaarde werk te willen maken van geluid meten. "Er blijken steeds grote verschillen tussen berekeningen en wat er gemeten wordt," zei ze. "Door goed meten kunnen we berekeningen en metingen meer met elkaar laten stroken."

WORKSHOPS In de Amsterdrome konden bezoekers workshops over Schiphol-gerelateerde onderwerpen volgen. Die over alternatief vervoer ging vooral over de trein. Een eye-opener was dat je niet alleen met het vliegtuig voor nog geen 40 euro naar Berlijn kunt, maar ook met de trein. Voor 39,95 euro, aldus onderzoeker Fons Savelberg van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM). Hij gaf aan dat de trein gemiddeld voor veel bestemmingen toch wel wat duurder is dan het vliegtuig: "Toch is de situatie anders dan het beeld dat het publiek ervan heeft."