• Het nieuw in te richten pand in Nieuw-Vennep.

  Frans Tol
 • Directeur en bestuurder Renate Fideli van MeerWaarde.

  Frans Tol
 • De ontvangsthal van het pand van MeerWaarde.

  Frans Tol
 • Het pand aan de Dokter van Dorstenstraat 1 in Hoofddorp.

  Frans Tol

MeerWaarde viert 20-jarig bestaan

HAARLEMMERMEER In april vierde welzijnsorganisatie MeerWaarde het 20-jarig bestaan. Ter gelegenheid daarvan sprak onze correspondent met directeur en bestuurder Renate Fideli vooral over het huidige profiel en het nieuwe koersplan voor de jaren 2018 - 2020. Dat koersplan kreeg als titel mee: Zelf, Samen, Sterker, het sociaal werk wijst de weg in het sociaal domein. Directeur Fideli toonde zich niet alleen trots op de inzet van de 100 professionele krachten waarop zij kan bouwen, maar bovendien ook op de belangeloze inzet van ongeveer 550 vrijwilligers: 'En daarvan kunnen wij er natuurlijk nooit genoeg hebben. Dus zijn nieuwe vrijwilligers welkom!'

Frans Tol

VERANDERINGEN Natuurlijk kwam ook ter sprake dat er in die jaren veel veranderd is, dat MeerWaarde allereerst de ontvlechting van het beheer over dorpshuizen en wijkgebouwen heeft moeten verwerken.

'Ik ben nu 4 jaar en 4 maanden directeur van de grootste welzijnsorganisatie van Haarlemmermeer. Het leuke van Haarlemmermeer is dat het zo divers is, dat elk dorp anders is, dat er overal mensen zijn die daar juist belangrijk zijn. Dus moeten wij zorgen die mensen te kennen, want die mensen zitten in de haarvaten die wij voor ons werk nodig hebben. Duidelijk is dat de maatschappij verandert, dat wij als MeerWaarde die veranderingen voor moeten blijven en wij ons dus steeds meer laten zien in alle wijken en dorpen. Daarnaast zijn wij nog deels werkzaam in Heemstede, Bloemendaal en Zantvoort. Maar dan praat je vooral over buurtbemiddeling.'

Het sociaal domein van MeerWaarde richt zich op alle leeftijden: van jong tot oud, van kinderwerk en via sociaal juridische begeleiding tot ouderenwerk: 'Omdat wij door moeten dringen in de vezels van de samenleving is het van belang dichtbij te zijn om snel te kunnen inspelen op vragen en problemen op allerlei leefgebieden: veel mensen worstelen bijvoorbeeld met eenzaamheid en schuldenproblematiek. Er is bovendien vaak een samenhang van problemen. Dan gaan wij kijken hoe wij die samen met anderen kunnen aanpakken en oplossen. Zo blijken medische klachten vaak hun oorsprong te vinden in psychosociale problemen, en komen mensen dan via de huisartsen met een welzijnsrecept bij onze sociaal makelaars terecht.'

BEREIKBAAR In het Koersplan schrijft Renate Fideli: 'Wij zijn de ogen en oren van de wijk en weten daardoor mensen met mensen te verbinden en mensen met organisaties. Zo kunnen zij iets voor elkaar betekenen. Wij zijn graag het eerste aanspreekpunt. Maar daarvoor moeten wij herkenbaar, laagdrempelig en bereikbaar zijn.' Zij benadrukt handvatten te willen bieden aan mensen die moeilijk mee kunnen komen: 'Maar eerst orde op zaken stellen en dan werken aan eigen kracht.' Die eigen kracht is een van de drie pijlers van het sociale werk. Dan gaat het over het orde op zaken stellen, het aanleveren van vaardigheden en het geven van tips en informatie.

De tweede pijler is: sociaal netwerken, bruggen slaan waar die niet vanzelf ontstaan, het maken dus van nieuwe doelgerichte verbindingen, het leiden naar bestaande voorzieningen in de wijk, het organiseren van nieuwe laagdrempelige en duurzame welzijns- diensten en daarnaast het positief beïnvloeden van opvattingen over sociale netwerken: 'Onze medewerkers dragen uit dat wij leven in een inclusieve en zorgzame samenleving waarin inwoners afhankelijk van elkaar mogen zijn.' De derde pijler gaat over goed burgerschap, over een samenleving die wij samen maken, het stimuleren van betrokkenheid, het creëren van begrip, het adviseren en informeren over maatschappelijke thema's en het adviseren en ondersteunen van sociale burgerinitiatieven.

MOBIELTJES Volgens Renate Fideli is er qua hulpverlening een ontwikkeling geweest die nu een heel verschil maakt met vroeger: 'Toen ging de professional met de problemen aan de slag. Nu willen wij dat de mensen dat gewoon zelf gaan doen. Wij hebben voor al die kwetsbare inwoners daarvoor een groot palet aan diensten. Hebben mensen bijvoorbeeld problemen met opvoeden, problemen met de thuisadministratie?

'Zo is er de Voorleesexpress, een project van een jaar voor mensen met een taalachterstand, zo is er de Talentontwikkeling voor het ombuigen van gedrag van jongeren, van 'die jongeren die onze toekomst zijn': 'Vanwege het eenvoudige contact dat jongeren tegenwoordig met elkaar hebben via hun mobieltjes gebeurt er nu veel meer op straat. Zij kunnen heel anders en veel sneller met elkaar afspreken. Dat zorgt voor een totaal andere dynamiek. Het is dan zaak voor onze professionals die jongeren actief te gaan opzoeken. Die professionals hebben een lange adem, maar kunnen door verbinding te maken werken aan die talentontwikkeling.'

Fideli benadrukt nogmaals dat zij voor het oplossen van allerlei vraagstukken krachtige mensen wil koppelen aan kwetsbare mensen.

GEBIEDSTEAMS Op de website www.meerwaarde.nl zijn de tijden te vinden van de inloopspreekuren in de MeerWaarde Pluspunten: in Hoofddorp Centrum en Zuidwest en voor Zuidelijk Haarlemmermeer (dokter van Dorstenstraat), Hoofddorp Overbos (de Boskern Liesbos), en voor Noordelijk Haarlemmermeer in de Dennenlaan 115 in Zwanenburg. In het nieuwe koersplan staat dat er als beoogd resultaat in elk gebied een PlusPunt moet zijn op een locatie die de inwoners wensen. Voor Haarlemmermeer-Zuid was er al het Ontmoetings Centrum als locatie voor de spreekuren van het ouderenwerk.

NIEUWE VESTIGING Dan vertelt Fideli dat er voor Haarlemmermeer-Zuid een nieuw MeerWaarde Pluspunt ingericht gaat worden: 'Dat is in het pand in de Venneperhof waarin voorheen een bloemist gevestigd was.'

Ook wordt in het koersplan uitgelegd dat elk gebiedsteam uit een vaste kern van sociaal werkers bestaat met daaromheen een flexibele schil. Wat is dan die flexibele schil? 'Wij werken graag samen, want samen kunnen wij betere resultaten bereiken voor onze inwoners en onze maatschappij. Dat betekent beter rekening kunnen houden met elkaar, effectiever tot resultaat kunnen komen door deze bundeling van krachten, en over nog bredere deskundigheid te kunnen beschikken. Daartoe stemmen wij onze dienstverlening goed op elkaar af, intern en ook met andere organisaties. En we vergroten de maatschappelijke betrokkenheid door vrijwilligers te binden en te boeien ter ondersteuning van onze bouwstenen. Professionals en vrijwilligers vullen elkaar dus aan.'

Wie vrijwilliger wil worden kan zich melden op de inloopspreekuren van 10.00 tot 12.30 uur van maandag t/m vrijdag bij de Vrijwilligers Centrale Haarlemmermeer. Een afspraak maken op 023-5698870 kan dan ook.'

Note van de redactie: in de krant van deze week stonden de foto onderschriften van beide panden in Hoofddorp en Nieuw-Vennep per abuis omgekeerd.