MeerWaarde wil samen optrekken

HAARLEMMERMEER "Wat we doen moet iets betekenen voor individu en samenleving. Daarvoor is het belangrijk dat we weten wat er in de dorpen speelt en goed zichtbaar zijn zodat mensen ons gemakkelijk kunnen vinden."

De wereld van welzijn en maatschappelijke dienstverlening is volop in beweging. Het Rijk draagt op grote schaal taken over naar gemeenten die het ook nog eens met minder geld moeten doen. Participeren, meedoen, zelfredzaamheid is het parool. "De een kan het wél, de ander kan het niet. Juist de mensen die een zetje nodig hebben om hun eigen kracht te ontwikkelen en te versterken, ondersteunen we. We helpen ze op weg bij problemen op het gebied van financiën, studie, relaties, opvoeden of werk en zoeken samen naar oplossingen. Niet meer met aanbod gerichte activiteiten en het idee dat MeerWaarde wel weet wat goed voor een mens is, maar juist proactief en preventief. Van 'zorgen voor' naar 'zorgen dat'. Onze taak is het voorkomen dat mensen een beroep moeten doen op zwaardere of langdurige hulp. Samen zoeken wij naar kansen die kwetsbare mensen sterker kunnen maken. En tegelijkertijd stimuleren we mensen met wie het wel goed gaat om zich maatschappelijk in te zetten en faciliteren we initiatieven hiertoe."

VANGNET In Haarlemmermeer zijn zo'n 36.000 vrijwilligers actief. Een gigantisch aantal dat ver boven het landelijk gemiddelde ligt. MeerWaarde zelf heeft ongeveer 600 vrijwilligers die zich voor de samenleving inzetten. Nadrukkelijk maakt de welzijns-organisatie gebruik van de kwaliteiten van mensen en schakelt met succes daadkrachtige burgers in ten behoeve van de kwetsbaren in de samenleving.

Ervaring in de wereld van welzijn en maatschappelijke dienstverlening deed Fideli (49) onder meer op als regiomanager bij Jeugdzorg Gelderland en directeur bij welzijnorganisatie Portes in Utrecht. Ook verbleef de Italiaanse van geboorte een aantal maanden op Sardinië waar zij haar familie ondersteunde en op het land hielp. "De participatiemaatschappij is daar heel normaal. Ouderen blijven veel langer en veel meer deel uitmaken van de maatschappij. Daar kun je het niet maken je familie niet te ondersteunen." Er zit ook een keerzijde aan, weet ze. "Je kunt het als een verplichting gaan voelen en dat is niet prettig. Daarnaast maakt het hebben van slechts naasten je erg kwetsbaar. Er moet ook een professioneel vangnet zijn." Op Sardinië kreeg Renata Fideli de vacature bij MeerWaarde onder ogen. Fideli: "Het voelde meteen goed. Dit is de klus waar ik voor wil gaan heb ik tegen mezelf gezegd." En het voelt nog steeds goed. De bevlogen directeur voelt zich als een vis in het water. "MeerWaarde is een mooie organisatie in een uitdagend gebied met 26 kernen die allemaal verschillend zijn. En juist daarom moeten we heel goed weten wat er speelt. Om dat te bereiken heeft elk gebied een toegewijd team professionals. Ze kennen de wijk en weten wat er speelt. Daar zit onze kracht en toegevoegde waarde als partner en welzijnaanbieder."

SOCIAAL MAKELAAR Vanuit de gedachte dat mensen elkaar kunnen helpen om dingen voor elkaar te krijgen of te voorkomen is MeerWaarde in Overbos (Hoofddorp) en Linquenda (Nieuw-Vennep) gestart met de sociaal makelaar. Vraagbaak en aanspreekpunt. De ogen en de oren van de wijk. Zij leggen contacten, pakken zaken snel op, verbinden bewoners en organisaties met elkaar en waar nodig schakelen ze een helpende hand in. Mary van der Drift is sociaal makelaar in Overbos. In Linquenda is dat Peter Rethans. Bij hen is iedere vraag, idee of initiatief welkom. Gezamenlijk wordt in ieders netwerk gekeken of er mensen of organisaties zijn die kunnen helpen of meedenken om een idee te realiseren. In bovengenoemde wijken is bovendien 'Welzijn op Recept' gestart. Een project waarin MeerWaarde nauw samenwerkt met huisartsen, praktijkondersteuners en fysiotherapeuten met als doel mensen te ondersteunen in het geven van een positieve draai aan hun leven.

EENZAAMHEID Voor MeerWaarde bestaat het oude welzijnswerk niet meer. Het meegaan in nieuwe ontwikkelingen is in volle gang. Renata Fideli: "Onder 75-plussers hier is heel veel eenzaamheid. Wij bezoeken deze mensen actief en bewerkstelligen zinvolle ontmoetingen en dagbesteding. Eenzaamheid leidt tot lichamelijke en psychische klachten. Dat proberen we te voorkomen", zegt ze gedreven. Ze geeft nog een ander voorbeeld. "Veel jongeren verlaten voortijdig de school. Veelal zonder toekomstperspectief met alle gevolgen van dien. Wat wij nu doen is gemotiveerde jongeren selecteren en koppelen aan bedrijven. Het zorgt voor positieve effecten. Naar beide kanten."