• Een overzicht van de aanslagen 2018 en 2019 voor dezelfde woning in Spaarndam

    Prive

Meevaller voor bewoners Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Henk van Ommeren

HALFWEG Voor de bewoners van de voormalige gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude was er afgelopen periode een aangename verassing. Het totale bedrag van de gemeentelijke belastingen voor 2019 was aanzienlijk lager dan voorgaande jaren. Toch zit er nog een addertje onder het gras.

De gemeentelijke belastingen zijn opgebouwd uit afvalstoffen heffingen, rioolheffing en de onroerend zaken belasting (OZB). Het verschil voor de bewoners uit de voormalige gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude zit vooral in de eerste twee heffingen. De gemeente had een groot oppervlakte met slechts een gering aantal inwoners en grotere onderlinge afstanden. De gemiddelde kosten per inwoner waren daardoor veel hoger. Bij de afvalheffing is het verschil ongeveer 20 procent.

Wel maakt de nieuwe gemeente Haarlemmermeer onderscheid tussen ondergrondse en bovengrondse afvalinzameling. Bij de rioolheffingen werd er in Haarlemmerliede en Spaarnwoude een verschil gemaakt tussen gebruiker en eigenaar van het pand. Voor een eigenaar van een woning in deze voormalige gemeente betekent dit, dat nieuwe aanslag ongeveer 40 procent lager is. Een onderscheid tussen gebruiker en eigenaar kent de Haarlemmermeer niet. Bij de heffingen in deze gemeente wordt in tegenstelling tot wat gebruikelijk was in Haarlemmerliede en Spaarnwoude, geen onderscheid gemaakt tussen een éénpersoons huishouding en een gezin.

ADDERTJE Ook bij de OZB lijkt de heffing voor bewoners uit Haarlemmerliede en Spaarnwoude gunstiger uit te vallen. De grondslag voor de OZB op basis van de WOZ ligt in de nieuwe gemeente Haarlemmermeer ongeveer 40 procent lager. Er zit echter een addertje onder het gras. De WOZ-waarden in het gebied van de oude gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude liggen veel hoger dan bijvoorbeeld in het nabij gelegen Zwanenburg. Vergelijkbare woningen in marktwaarde in Zwanenburg hebben soms wel een lagere waarde van bijna 100.000 euro. Ook blijkt de inflatiecorrectie voor de WOZ tussen 2018 en 2019 in bijvoorbeeld Spaarndam in sommige gevallen zelfs ruim 18 procent hoger. En dat terwijl uit de officiële statistieken blijkt dat de marktwaarde in de periode van 2017-2018 in de Haarlemmermeer 9,3 procent gestegen was. Dit is mede bijzonder omdat in sommige gevallen de WOZ, die een peildatum heeft van 1 januari 2018, nu zelfs aanmerkelijk hoger ligt dan de feitelijk marktwaarde op dit moment.

De kans is dan ook groot dat er veel bezwaarschriften zullen volgen van bewoners uit de voormalige gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Dit ondanks het feit dat de aanslagen ongeveer 30 procent lager liggen.