• Trudy Witteman
  • Trudy Witteman
  • Trudy Witteman
  • Trudy Witteman
  • Trudy Witteman
  • Trudy Witteman
  • Trudy Witteman

Hoge onderscheiding voor organist Cees Lodder

VIJFHUIZEN Een feestelijke dienst met een gouden randje met na afloop gebak bij de koffie. Een dergelijke aankondiging schept verwachtingen en vandaar ook dat een goed gevulde Verbondskerk er zondag getuige van was dat organist Cees Lodder een bijzondere onderscheiding op de revers kreeg gespeld: de draaginsigne in goud met briljant. Dit omdat hij al 55 jaar kerkdiensten op het orgel begeleidt.

De onderscheiding is Cees Lodder toegekend door het hoofdbestuur van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de PKN als waardering voor het inzetten van zijn muzikale talenten voor de erediensten. Als organisator van het feestje reikte Jannie Stolmeijer hem het ereteken uit. Zij deed dit namens de protestantse gemeenschap van Vijfhuizen onder instemmend en dankbaar applaus. 55 jaar op het orgelbankje. Het is niet niks. Cees begon zijn lange loopbaan in de toenmalige gereformeerde kerk van Vijfhuizen die heeft gestaan op de plek waar nu de Hoogvliet te vinden is. 14 jaar was hij pas toen hij op 10 november 1964 zijn formele aanstelling als organist kreeg. Maar in feite speelde hij al veel eerder blijkt uit de vele verhalen die deze zonnige zondagmorgen kunnen worden opgetekend.

VIJFHUIZEN Als begindatum van zijn lange loopbaan als organist houdt Cees Lodder 10 november 1964 aan, de datum van zijn formele aanstelling. Maar Cees 'die altijd en overal speelt' kroop in 1962 al op het orgelbankje. In dat jaar ging hij naar het ECL (Eerste Christelijk Lyceum) in Haarlem en toen gevraagd werd wie het orgel in de aula kon bespelen bij de morgenopeningen stak Cees zijn vinger op. Reden voor de conrector om te vragen of hij wel met zijn beentjes bij de pedalen kon. Cees antwoordde toen dat hij al lange tijd organist was in zijn woonplaats Vijfhuizen. Pas 12 was hij ook toen hij de beroemde Renate van Heemskerk - zeer tot haar verbazing - tijdens een zangdienst mocht begeleiden. Waaronder bij twee aria's uit de Mattheüs Passion. Hij is er nog steeds trots op.

Tijdens het organist-zijn in Vijfhuizen heeft Cees Lodder ook tien jaar gespeeld in de Pelgrimskerk in Badhoevedorp en na zijn verhuizing naar Hoofddorp werd hij per 1 januari 1989 organist in de Marktpleinkerk waar hij net als in Vijfhuizen nog steeds speelt. Ook beroemde orgels in het buitenland heeft Cees met zijn fluwelen vingers mogen beroeren.

"Ik ben er stil van", zegt Cees Lodder met een blik op de onderscheiding. Maar stil-zijn duurt bij hem nooit lang. Ook deze zondag niet. "Als ik terugkijk is lang niet alles goed gegaan. Ik heb wel eens een verkeerd lied ingezet of te hard of te snel gespeeld. En jullie hebben ook niet altijd mooi gezongen." Gelach klinkt. Net als na zijn excuus. "Ik weet het. Als jullie tijdens de collecte zitten te praten is het van mij niet netjes om er doorheen te spelen." De decorandus sluit af met een oproep. "Laten wij samen de lofzang gaande houden."

Frans Witteman