• Roely, Maja, Roely en Truus. - Ons inzetten voor de ouderen van het dorp. -

    Trudy Witteman

Ouderensoos Vijfhuizen 50 jaar jong: 'We voorzien in een behoefte'

VIJFHUIZEN Je durft het woord vandaag de dag niet meer te gebruiken, maar 50 jaar geleden was het nog heel gewoon. Gemeld werd destijds dat op 24 september 1969 in Vijfhuizen een bejaardensoos was gestart.

Destijds is de tijd van Ans Evers en Nel Karremans die vinden dat de bejaarden 'eruit' moeten en om ze wat ontspanning te bieden richten zij als Werkkommissie Vijfhuizen van Stichting Bejaardenwerk Haarlemmermeer een soos op. De leden komen één middag per maand bij elkaar in de kantine van DSOV die voor dit nobele doel gratis ter beschikking wordt gesteld. De soos groeit snel want al na vier maanden komen de bejaarden wekelijks bij elkaar, meldt het archief. Ook groeit de behoefte aan een eigen ruimte. Die kans komt in 1980 wanneer de bibliotheek gevestigd wordt in het door verhuizing leeggekomen schoolgebouw van De Waterwolf en voor de gymzaal nog een huurder wordt gezocht. Het bestuur zegt ja, maar dient zelf voor de inrichting te zorgen. Er moet meubilair komen, serviesgoed, gordijnen en keukenapparatuur. Na een oproep van het bestuur eind juni dat jaar komt Vijfhuizen in actie. Inwoners en bedrijven zorgen ervoor dat de zaal kan worden aangekleed en ingericht en op 2 september al kan deze feestelijk in gebruik genomen worden. Voor de zestig senioren die wekelijks de soos bezoeken is een lang gekoesterde wens in vervulling gegaan. Zoals de vreugde ook groot is wanneer 'Vijfhuizen' met de oprichting op 25 april 1996 van Stichting Ouderenwerk Vijfhuizen op eigen benen komt te staan. Met als doelstelling: 'het bevorderen van het welzijn van ouderen in de ruimste zin des woords'.

ONTZIEN Vanaf de oprichting al zijn gastdames – en sinds 10 jaar ook één gastheer – tijdens de soosmiddagen actief. Zij zorgen voor een natje en een droogje en praten heel wat af met de bezoekers. Momenteel zijn ze met z'n dertienen. Vier van hen hebben acht kruisjes bij hun naam staan: Roely van Bentem, Roely Buser, Maja Hoogland en Truus Jansen. De eerste drie zijn ruim 25 jaar actief, Truus schat dat ze ongeveer 40 jaar gastdame is. Aangezien de soos is bedoeld voor mensen vanaf 55 jaar behoort het viertal 'dus' al vele jaren tot de doelgroep. Maar de overstap maken, ze moeten er nog niet aan denken. "We voelen ons nog niet zo oud en tenslotte zijn we gastdame geworden om ons te kunnen inzetten voor de ouderen van ons dorp." Gerda Olsthoorn maakt de roosters en noemt het 'redelijk uniek dat we zulke kwieke gastdames van in de tachtig hebben'. "Ik probeer ze wat te ontzien, maar daar willen ze niks van weten. Ze hebben het heel gezellig met elkaar."

De oude school, nu dorpshuis, is nog steeds de plek waar de senioren elke dinsdagmiddag samenkomen. Rummibub en klaverjassen zijn al jaren favoriet. Er is zelfs een winter- én zomercompetitie. "We gaan ook in de zomer door. De soos voorziet duidelijk in een behoefte. Bridgers die 's avonds de deur niet meer uit willen zijn eveneens welkom."

Het eerste gedeelte van het gouden jubileum is in mei gevierd met een uitgaansdag per antieke lijnbus. Op de verjaardag zelf, 24 september, is het feest in het dorpshuis. De nodige leden en gastdames van vroeger komen ook zodat het één grote reünie belooft te worden.

Frans Witteman