Mogelijk ook vluchtelingen in woningen voor daklozen

HOOFDDORP Het is niet uitgesloten dat er ook vluchtelingen in aanmerking komen voor de nieuwe voorziening voor dakloze gezinnen in de wijk Floriande in Hoofddorp. Dat zei wethouder Tom Horn van Wonen donderdagavond tijdens een debat in de gemeenteraad over de huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsvergunning.

Eerder was al bekend dat de gemeente werkt aan een zogenoemde midstay-voorziening in Floriande. Het gaat om 18 tijdelijke wooneenheden in voormalige noodlokalen van het Haarlemmermeer Lyceum die tenminste 10 jaar zouden kunnen blijven staan.

Op initiatief van de fractie van Forza! discussieerde de raad donderdag over het huisvesten van zogeheten statushouders. Dat is in Haarlemmermeer een groot probleem. Forza! liet eerder al weten dat vluchtelingen geen voorrang meer zouden moeten krijgen bij het toewijzen van een sociale huurwoning.

Wethouder Horn zei tijdens het debat dat dit onmogelijk is. Als gemeente heb je vluchtelingen wettelijk binnen 12 weken woonruimte aan te bieden, zo zei hij. Horn studeert wel op mogelijkheden om minder statushouders te hoeven huisvesten dan tot dusverre uit Den Haag is opgelegd.

Zo wil de wethouder dat de taakstelling voor Haarlemmermeer wordt verminderd als de gemeente besluit een noodopvang te realiseren. Ook zouden statushouders beter in zogeheten krimpregio's kunnen gaan wonen. Tom Horn zei er donderdag geen moeite mee te hebben als Haarlemmermeer de kosten daarvoor zou dragen.

De angel was vooraf een beetje uit het debat gehaald doordat woningcorporatie Ymere en de gemeente aan de vooravond bekendmaakten dat ze van plan zijn om 90 tijdelijke woningen te realiseren in Hoofddorp en Nieuw-Vennep voor starters op de woningmarkt, onder wie ook statushouders. Er waren raadsleden die de discussie daarom 'mosterd na de maaltijd' vonden.

Maar ook met 90 tijdelijke woningen op korte termijn is Haarlemmermeer zeker niet uit de problemen. Er worden in 2016 veel meer vluchtelingen verwacht die recht hebben op een sociale huurwoning. Wethouder Horn heeft daarom een brief naar de gemeenteraad gestuurd met veel meer plannen, zoals gedeelde woonruimte voor vluchtelingen, wooneenheden in lege kantoren en de versnelde bouw van nieuwe huurwoningen.