Nader onderzoek naar kwaliteit grond Park21

HOOFDDORP De gemeente laat nader onderzoek doen naar de kwaliteit van de grond van deelgebied 1 in Park21. Dat antwoordt het college van burgemeester en wethouders deze week op schriftelijke vragen van CDA-raadslid Dick Blom.

De CDA'er had vragen gesteld omdat hij met eigen ogen had gezien dat er bij het graven van een sloot puin en ander vuil aan de oppervlakte was gekomen. Na onderzoek trekt het college de conclusie dat het hier niet om industriegrond gaat, maar om grond met een veel mindere kwaliteit. B en W vinden dat onaanvaardbaar.

De betrokken grond wordt nu gezuiverd. Voor alle zekerheid blijft de plek waar de vervuilde grond is gevonden voorlopig afgesloten om te voorkomen dat spelende kinderen er bij kunnen komen. Daarnaast gaat de gemeente onderzoek doen of er ook elders sterk vervuilde grond is gebruikt in Park21.

De kwestie met de grond kwam donderdagavond niet ter sprake toen de gemeenteraad over de voortgang van Park21 sprak. Zoals bij voorgaande discussies waren ook nu de meningen sterk verdeeld over het gebied.

CDA-raadslid Steffe Bak zei dat er nog maar heel weinig gebeurt in Park21 en dat de gemeente er beter geen geld meer kan in steken. De CDA'er had ook geen goed woord over voor de manier waarop de agrariërs in het gebied door de gemeente worden behandeld.

Andere fracties vonden de bijdrage van Bak zuur en negatief. Maar er waren meer kritische geluiden. GroenLinks en zelfs de toch verder optimitische VVD hadden ook zo hun bedenkingen over de plannen voor het themapark, met een mooi woord leisure. Fractieassistent Koos de Vries van ChristenUnie-SGP citeerde uit vertrouwelijke stukken dat er meer dan tien hotels en diverse musea in het leisure-deel zouden moeten komen.

Wethouder Tom Horn hield de raad voor dat er op dit moment juist veel plannen en ideeën zijn voor Park21. Dat bleek ook wel bij aanvang van de vergadering, want drie insprekers toonden zich om uiteenlopende redenen zeer enthousiast over de plannen voor het gebied. Horn zei dat de ontwikkeling van Park21 inmiddels al twintig jaar duurt en dat het nog wel twintig jaar zal gaan duren voordat alles is gerealiseerd.

Niet zo heel lang voor de raadsvergadering kreeg de gemeenteraad nog een voorstel voor een krediet van bijna 2 miljoen euro om nieuwe initiatieven te kunnen financieren. Zelfs het CDA stemde voor dat voorstel omdat er voor dit geld ook een uitvoerig milieeffectonderzoek wordt gehouden. De ChristenUnie-SGP en raadslid Van der Veer stemden tegen.