• Eerder werd nog een hardloopwedstrijd gehouden op het traject waar vroeger de A9 lag.

    HPG Roolvink

Aanleg van groenzone Badhoevedorp vertraagd

BADHOEVEDORP De aanleg van de zogeheten groene as in Badhoevedorp loopt flinke vertraging op, omdat de gemeente een nieuwe onteigeningsprocedure bij de Kroon moet beginnen. Wethouder Mariëtte Sedee, die de ontwikkeling van Badhoevedorp in haar portefeuille heeft, zei dinsdag tijdens het wekelijkse persgesprek de vertraging 'erg vervelend' te vinden.

De groene as is onderdeel van het nieuwe Badhoevedorp na de omlegging van de A9. Een deel van de grond is in eigendom van ontwikkelaar Kennemerland Beheer, die de percelen niet aan de gemeente wil verkopen. Volgens de projectontwikkelaar is zij prima in staat om zelf de groengebieden te realiseren.

VERKEERDE BESTEMMINGSPLAN De gemeente meent echter dat zij het beste weet hoe het gebied kan worden ingericht. Daarom werd vorig jaar al een onteigeningsprocedure gestart tegen Kennemerland Beheer. Die procedure moet nu opnieuw, omdat het verkeerde bestemmingsplan is ingediend voor onteigening.

Volgens wethouder Sedee is er geen sprake van een fout, maar van een verschil van inzicht. Dat de onteigening nu helemaal opnieuw in werking moet worden gezet is volgens haar wel erg vervelend, omdat een en ander voor flinke vertraging zorgt.

IN GESPREK De onteigening van de beoogde groenstroken staat los van eenzelfde procedure voor grond op het sportcomplex De Veldpost. Kennemerland Beheer heeft ook hier grond in eigendom die ze niet aan de gemeente wil overdragen. Deze onteigeningsprocedure loopt gewoon door. Wethouder Sedee zei dinsdag dat de gemeente ook tijdens de procedures met de ontwikkelaar in gesprek blijft. “Die twee zaken kunnen gewoon naast elkaar worden gevolgd”, aldus de wethouder.

De projectontwikkelaar heeft kennelijk een abonnement op het onteigenen van onroerend goed. Eerder wilde de gemeente al voor Kennemerland Beheer twee winkelpanden aan de Concourslaan in Hoofddorp-centrum onteigenen, zodat de ontwikkelaar het gehele winkelgebied kan renoveren. De gemeenteraad stak daar vorig jaar een stokje voor. Twee ondernemers uit de Concourslaan voeren nu hun eigen nieuwbouwplan uit.