• Trudy Witteman

Nauwe samenwerking MKB-verenigingen

HAARLEMMERMEER MKB Amsterdam en MKB Haarlemmermeer/Schiphol gaan nauw met elkaar samenwerken en tevens wordt onderzocht of beide verenigingen in de toekomst kunnen integreren. Een intentieverklaring hiertoe werd 31 januari ondertekend.

Met de ondertekening van het document bezegelde Bart Drenth (voorzitter MKB Amsterdam) en Paul Kok (voorzitter MKB Haarlemmermeer/Schiphol deze belangrijke stap. Beide voorzitters zetten hun handtekening op een even bijzondere als toepasselijke locatie: in de Molen van Sloten. Gelegen op het snijvlak van twee van de belangrijkste gemeenten van de Metropoolregio: Amsterdam en Haarlemmermeer.

Voorafgaand aan het officiële moment kregen de vertegenwoordigers van de beide verenigingen een rondleiding door de molen waarvan het oudste deel stamt uit 1847. De poldermolen die op deze plek in 1991 door prinses Juliana werd geopend heeft nog steeds een belangrijke functie in het droog houden van Amsterdam Nieuw-West.

Regionale dossiers als openbaar vervoer, bereikbaarheid, ruimtelijke ordening en regelgeving houden niet op bij de gemeentegrens en daarom is het goed wanneer belangenbehartiging óók niet ophoudt bij de gemeentegrens, stelden beide voorzitters. "Deze samenwerking levert een toegevoegde waarde in de lobby bij de provincie en de beide gemeenten."

Meer nieuws in de komende papieren versie van HCnieuws.nl.