• Jos van Rooijen
  • Jos van Rooijen
  • Jos van Rooijen

Nestkastencontrole laat grote verschillen zien

HOOFDDORP De jaarlijkse controle van de nestkasten in het Hoofddorps wandelbos heeft grote verschillen laten zien. Terwijl in een van de nestkasten de jongen allemaal voorzien zijn van een beginnend verenpak, zijn de kuikens in een ander nest nog helemaal kaal. En er was een nestkast waarin geen enkel kuiken nog leefde.

Jaren geleden zijn ze opgehangen, de nestkasten in het wandelbos in Hoofddorp. Door jonge leden van De Heimanshof die de kasten de dagen daarvoor zelf in elkaar hadden gezet en voorzien van een kleurtje en de kenmerken P, K of R van pimpelmees, koolmees of ringmus. Daar kwam vervolgens hun naam bij en een nummer. Daar waren twee belangrijke redenen voor: weten welke nestkast van wie was en jaarlijks bij kunnen houden of een nestkast ook daadwerkelijk gebruikt werd door de vogels (die een nestkast kiezen op basis van het invlieggat).

Dit jaar werden de nestkasten in het wandelbos op vrijdagmiddag gecontroleerd, omdat de vrijwilligers zich niet vrij konden maken voor 'de grote controle' op zaterdag. Dan worden op meerdere plaatsen in Hoofddorp heel veel nestkasten gecontroleerd met hulp van ouders en kinderen (veelal jeugdleden van de heemtuin).

De controle van de 19 nestkasten (trap op, deksel losmaken, binnen kijken, tellen, sluiten en de trap weer af) leverde een heel divers beeld: 8 lege nestkasten, 1 kast met eitjes, 9 kasten met jonge vogels (variërend van kaal tot beginnend verenpak) en 1 kast met 6 overleden kuikens.

Voorgaande jaren waren er minder lege nestkasten en waren de kuikens meer volgroeid. Oorzaken zijn waarschijnlijk de lage temperaturen in combinatie met het gebrek aan voedsel (insecten en rupsen). Over een paar dagen zijn alle cijfers bekend.