• Redactie

Nieuw plan voor dorpshart van Zwanenburg

ZWANENBURG Er gloort hoop voor inwoners van Zwanenburg die al zo lang zitten te wachten op een nieuw dorpshart. Het college van burgemeester en wethouders is akkoord gegaan met een nieuw plan. Wethouder Marjolein Steffens-van de Water heeft het dinsdag tijdens het wekelijks persgesprek gepresenteerd.

Er wordt al sinds 2011 gestudeerd op een nieuw Hart voor Zwanenburg. De Raad van State zette echter in 2014 een dikke streep door de plannen. Daardoor moest er een nieuw ontwerp worden gemaakt.

Volgens wethouder Steffens is er hierdoor een vertraging ontstaan van zeker twee jaar. Er is nu een gewijzigd plan gemaakt dat een breed draagvlak heeft bij inwoners van Zwanenburg, aldus Steffens. "Wij zijn er enorm trots op."

Het plan voorziet niet alleen in een nieuw dorpshuis en sporthal maar ook in verplaatsing van supermarkt Lidl en van een nieuw dorpsplein. De wethouder zei dinsdag dat in de meest gunstige planning het nieuwe dorpshart van Zwanenburg in 2020 een feit kan zijn. Voorwaarde daarbij is wel dat er niet opnieuw met succes bezwaar wordt gemaakt bij Raad van State.

Want als er opnieuw een kink in de kabel komt, dreigt het hele plan uiteindelijk in duigen te vallen. De realisatie van het dorpshart wordt namelijk financieel gesteund door de Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS), dat volgens de jongste cijfers 8.2 miljoen euro bijdraagt.

Wethouder Steffens en haar collega Adam Elzakalai van Ruimtelijke Ordening hebben de SLS er met succes van kunnen overtuigen dat forse bedrag nog even te blijven vasthouden voor Zwanenburg. Maar als de plannen opnieuw op de lange baan worden geschoven, is die steun allerminst zeker meer, aldus Marjolein Steffens.

Voor de exploitatie van het nieuwe dorpshuis en de sporthal is per jaar een bedrag nodig van bijna 580.000 euro. De exploitatie komt in handen van de stichting Zwanenburg-Halfweg, die volgens wethouder Steffens alle vertrouwen krijgt van het college. Het college heeft wel als voorwaarde gesteld dat de stichting zich laat adviseren door Maatvast en Sportfondsen Haarlemmermeer.