• De Marktpleinkerk.

    maps

Kerkenraad ziet kansen in herontwikkeling gebied Marktpleinkerk

HOOFDDORP De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Hoofddorp ziet kansen in de recente ontwikkelingen inzake de herontwikkeling van het gebied rondom de Marktpleinkerk. Op donderdag 22 augustus vindt er in de kerk een extra gemeentevergadering plaats, aanvang 20.00 uur.

In de Algemene Kerkenraad (AKR) van 9 juni zijn de leden van de AKR door het College van Kerkrentmeesters geïnformeerd over zeer recente ontwikkelingen inzake de herontwikkeling van het gebied rondom de Marktpleinkerk. De kerk is benaderd met de vraag of ook de Marktpleinkerk bij die ontwikkelingen kan worden betrokken.

"Deze uitnodiging biedt mogelijk kansen", zo laten voorzitter Burg Anker en scriba Bertje Doeser-Zielhuis weten. "Met de opbrengst van een eventuele verkoop zou een deel van de bouw van een nieuw gebouw kunnen worden gefinancierd, zouden we gereserveerd geld voor onderhoud niet hoeven aanspreken en zouden de jaarlijkse onderhoudskosten verlaagd kunnen worden."

"Om te weten waar we precies over na kunnen denken (en eventueel een besluit over kunnen nemen) zal veel opgehelderd moeten worden, zeker ook de financiële en juridische aspecten. Nader onderzoek is nodig en de AKR heeft het College van Kerkrentmeesters de opdracht gegeven om een nadere verkenning te starten."

De twee willen de leden informeren over deze optie en daarover vervolgens in gesprek gaan. Het gesprek over de verkenning wordt geleid door dhr. Bert Bakker. De Algemene Kerkenraad heeft ervaring opgedaan met hem als gespreksleider en op basis daarvan hem gevraagd ons deze avond te begeleiden.