• Archief BDUmedia

Raad zet vraagtekens bij duizenden nieuwe huizen in Hoofddorp-Noord

HOOFDDORP Het omvormen van het bedrijventerrein in Hoofddorp-Noord tot een nieuwe woonwijk met mogelijk duizenden nieuwe huizen is een zeer ambitieuze maar risicovolle klus. Dat was vorige week in de gemeenteraad een veel gehoorde opvatting over de zogeheten transformatie van het verouderde bedrijvengebied.

Het plan is om leegstaande en verpauperde bedrijfspanden te vervangen door een moderne woonwijk met tenminste 1000 woningen. Als de provinciale weg N201 wordt omgelegd kan dat aantal oplopen tot 4000 of zelfs 10.000 nieuwe huizen. Mocht dat laatste lukken, dan is de gemeente al een aardig stuk op weg naar de 20.000 nieuwe woningen die ze in de nabije toekomst moet bouwen.

Maar voor het zover is, moet er nog heel wat gebeuren in Hoofddorp-Noord. Voorzitter Hans van Limpt van de nog jonge parkmanagementvereniging in Hoofddorp-Noord wreef de raad onder de neus dat het gebied op dit moment al op meerdere punten onveilig is.

Meerdere fracties prezen het college om juist voor deze locatie met een plan te komen voor nieuwe woningen die zo hard nodig zijn. HAP-raadslid Sophie van de Meeberg sprak van een 'mooi en moedig' voorstel. Zij vergat de risico´s niet. Zo is er ongetwijfeld sprake van bodemvervuiling en zijn er in het gebied maar liefst 133 grondeigenaren wiens neus allemaal in dezelfde richting moeten worden gebracht.

Partijen plaatsten ook hun vraagtekens bij het voornemen om de N201 om te leggen. CDA-fractieassistent Erik Oostwouder omschreef het als 'luchtfietserij'. Ook Peter Boerman (GroenLinks) had er een hard hoofd in dat de provincie Noord-Holland akkoord zal gaan met omlegging van de N201.

Wethouder Jurgen Nobel begreep dat pessimisme niet zo goed. "Het is misschien ingewikkeld, maar we geven niet op. Ik geloof er ook wel in. De provincie is ook voor bouwen van nieuwe woningen."

PvdA-fractievoorzitter Willem Klijn pleitte ervoor om meteen maar voor 4000 nieuwe woningen te kiezen, omdat in dat geval er een veilige wijk wordt gebouwd met hoogwaardig openbaar vervoer (HOV). Wethouder Nobel zei daarop dat het college altijd voor een veilige nieuwbouwwijk gaat.