• Rijkswaterstaat

Nieuwe aansluiting Badhoevedorp op A9

BADHOEVEDORP Weggebruikers die vanuit Badhoevedorp de A9 oprijden richting Amsterdam kunnen vanaf vrijdagmiddag gebruik van de nieuwe toerit naar de A9. De omrijdroute van Badhoevedorp naar Amsterdam via knooppunt Raasdorp komt hiermee te vervallen. Verkeer vanaf de A9 naar Badhoevedorp maakt nu ook gebruik van deze afrit.

Ook wordt vrijdag de fietstunnel officieel in gebruik genomen. Fietsers hoeven nu niet meer de weg over te steken, maar kunnen nu via de nieuwe tunnel. Ook komt het de doorstroming van het overige verkeer ten goede; hoe minder verkeer elkaar moet kruisen, hoe minder opstoppingen er zijn.

OMLEGGING A9 De A9 tussen knooppunt Raasdorp en knooppunt Badhoevedorp loopt vanaf 2018 niet meer dwars door Badhoevedorp, maar komt ten zuiden om het dorp heen te liggen. Met de omlegging van de A9 zorgen Rijkswaterstaat en de regionale overheden voor een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid in Badhoevedorp en een betere doorstroming op de A9 waardoor Schiphol en de regio Amsterdam beter bereikbaar worden.