• De Iftar in 2018 werd bijgewoond door ruim 300 personen.

    Jos van Rooijen

Nieuwe grote wijkontmoeting Graan voor Visch

HOOFDDORP De Wijkraad Graan voor Visch wil in 2020 opnieuw een grote bijeenkomst organiseren voor inwoners met diverse culturele en religieuze achtergronden. Centrale thema's zijn dan 'binden en verbinden'. De eerste grote bijeenkomst, een Iftar, trok ruim 300 bezoekers en had als thema: we zijn allemaal mens.

Dat heeft de secretaris van de wijkraad Rob Stam laten weten tijdens de bijeenkomst in het Diversiteitcentrum in Hoofddorp die geheel in het teken stond van elkaar ontmoeten, met elkaar in gesprek gaan en verbindingen leggen. Thema's die ook centraal stonden tijdens eerdere ontmoetingen in het kader van de Dag v/d Ontmoeting en waarbij onder andere Stichting Marhaba, Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Migranten en Stichting Somaliërs Haarlemmermeer bij de organisatie waren betrokken.

Dezelfde belangenbehartigers die nu ook betrokken waren bij de bijeenkomst in het Diversiteitcentrum. Samen met onder andere Stichting Amalia Haarlemmermeer hadden ze een programma samengesteld met muziek (orkest Rouh Tourat), een gezamenlijke maaltijd en diverse sprekers. Eén daarvan was imam Rafik Dahman die wees op het belang van verbinding, net zoals Rob Stam. Volgens hem zijn er genoeg voorbeelden van verbinding.

"Denk aan de fusie van twee gemeenten, de kofferbakmarkt in de wijk, de Samenloop voor Hoop waar honderden mensen aan deelnemen en de jaarlijkse kerstmarkt waar meerdere culturen bij elkaar komen. Mensen gaan dagelijks verbindingen met elkaar aan. Net zoals we nu doen. Om elkaar te ontmoeten, met elkaar in gesprek te gaan, te laten zien dat we samen veel kunnen bereiken, om onze overeenkomsten te benadrukken en van elkaar te leren." Om vervolgens aan te geven dat je niet een individu bent maar 'dat we allemaal deelgenoot zijn van een samenleving'.

Mede om die reden, voegde hij er aan toe, overweegt de wijkraad opnieuw een bijeenkomst met maaltijd te organiseren voor een grote groep inwoners. Zo'n maaltijd moet dan, net als in juni 2018 in het ROC, samen worden georganiseerd met betrokken partners van binnen en buiten de wijk zoals MeerWaarde, Maatvast, St.Marhaba en Moskee Ar Rahman. Het centrale thema zal zeker in het teken staan van binden en verbinden.

"Samen dus, want alleen samen kun je verbinden. Of zoals Said Akkabi (wijkbewoner en lid van Stichting Marhaba) altijd zegt: met één hand kun je niet klappen."

"Een prima initiatief, zo'n bijeenkomst", laat Maarten Askamp in een eerste reactie weten. Hij is directeur-bestuurder van Stichting Maatvast die nauw betrokken is geweest bij de organisatie van elke Dag v/d Ontmoeting waar het steeds draait om ontmoeting en verbinding.

"Maatvast heeft verbinding hoog in het vaandel staan. Dat zie je duidelijk terug bij alle activiteiten die worden georganiseerd in de dorpshuizen en jongeren- en wijkcentra die we beheren. We juichen het voornemen van de wijkraad bijzonder toe, want ook wij hebben goede herinneringen aan die grote bijeenkomst in het ROC."

Jos van Rooijen