• Jos van Rooijen

Nieuwe mediatoren Dik Tromschool

HOOFDDORP Twaalf leerlingen uit de groepen 7 en 8 van de openbare basisschool voor Daltononderwijs Dik Trom kunnen na de voorjaarsvakantie officieel aan de slag als leerlingmediator. Op de laatste dag voor de vakantie kregen zij hiervoor hun diploma.

 

Een speciaal moment in de aula. Belangstelling van ouders. Muziek. Applaus en een speciale presentatie. Het was vlak voor de voorjaarsvakantie nog even groot feest bij de obs Dik Trom aan de Wormerstraat. En terecht, want na een aantal trainingen kan de school voor Daltononderwijs beschikken over een groep van maar liefst twaalf gediplomeerde zogeheten leerlingmediatoren. Oftewel leerlingen uit de groepen 7 en 8 die in tweetallen helpen bij het oplossen van conflicten die leerlingen van de school zelf kunnen aandragen. Zoals bijvoorbeeld het 'vergeten' terug te geven van geleende potloden en er vervolgens samen niet uitkomen.

 

Op zo'n moment kunnen de twee leerlingen die het conflict hebben, de hulp inroepen van de twee mediatoren die die week dienst hebben (hun foto hangt duidelijk zichtbaar in de gang, zodat iedereen weet wie dienst heeft) waarna in goed overleg geprobeerd wordt het conflict op te lossen.

 

Niet dat er onderling veel problemen zijn, maken de twaalf kinderen vlak voor de diplomauitreiking duidelijk. "Maar als ze er zijn â€" proberen we het eerst zelf op te lossen."

 

"Het is een werkwijze die past in de visie die de Daltonschool hanteert â€" die van de vreedzame school", aldus directeur Ron Corver. "Dat begint bij door zo eerlijk en duidelijk mogelijk te zijn en door kinderen de mogelijkheid te bieden het eerst zelf op te lossen. De praktijk leert dat ze dat heel goed kunnen, zeker als ze daarin gestimuleerd en getraind worden."

 

Mediator word je overigens niet zomaar. Daar moet je voor solliciteren en dat kunnen alleen leerlingen uit de groepen 7 en 8. Wie gekozen wordt, krijgt een training (intern binnen school via juf Angelique en Ron Corver) waarna duo's geformeerd worden. Elk duo heeft één week 'dienst'. Problemen worden pas aan de mediatoren voorgelegd zodra beide partijen het daar mee eens zijn.

 

De twaalf leerlingen die op het punt staan mediator te worden, zijn duidelijk super gemotiveerd. Niet dat ze op ruzie of conflicten zitten te wachten, maar wel om een bijdrage te leveren aan de positie sfeer. "Wat we hier leren, kunnen we wellicht later ook gebruiken."