Nieuwe Wintrackmasten voor 380 kV komen er aan

HAARLEMMERMEER Eind 2015, begin 2016 starten in Haarlemmermeer de werkzaamheden voor de aanleg van de nieuwe 380 kV leiding. De hoogspanningsverbinding wordt aangelegd tussen Beverwijk en Bleiswijk en gaat in Haarlemmermeer deels onder- en deels bovengronds. Nog niet alle partijen zijn definitief rond met Tennet.

Er wordt al jaren over gesproken en gediscussieerd en gezien de vele belangen en betrokkenen zal voorlopig het laatste woord er nog niet over gesproken zijn. Dat bleek maandagavond tijdens een van de drie inloopavonden die georganiseerd worden in het kader van de aanleg van de 380 kV hoogspanningsleiding. De informatieavond trok niet alleen bewoners uit Hoofddorp naar het Fokker Eventcenter aan de IJweg, er waren ook inwoners uit Vijfhuizen, Nieuw-Vennep, Lisserbroek en Abbenes. Zij krijgen allemaal te maken met de hoogspanningsleiding die nodig is om de energievoorziening up-to-date te houden.

Onder de belangstellenden veel bewoners die voornamelijk zicht hebben of krijgen op de bestaande masten c.q. de nieuwe Wintrackmasten, maar ook een groep direct betrokkenen. Zij worden direct in de bedrijfsvoering van hun bedrijf geraakt, doordat de masten op hun land worden neergezet. En omdat de leidingen straks boven hun land hangen. Een aantal van hen is over mogelijke gevolgschade nog in onderhandeling met Tennet, de instantie die verantwoordelijk is voor de aanleg van de masten.

Zie tevens de HC van donderdag.