• Trudy Witteman

Noodkreet om huisvesting

HALFWEG Ze zitten met de handen in het haar en zien weinig licht aan de horizon. Onzekerheid is troef. Toch blijft Don Bosco hoop houden dat het met de huisvesting in orde komt.

We vinden een rustig plekje in Villa Bosco, het van activiteiten bruisende clubgebouw van de 64-jarige jeugdvereniging Don Bosco waar wekelijks zo'n 200 kinderen over de vloer komen en waar 80 vrijwilligers actief zijn. Zodat voorzitter Edwin Hagemeijer zijn verhaal kan doen. Een verhaal vol zorgen over de huisvesting van de club die zo'n belangrijke sociale en maatschappelijke functie vervult in duodorp Halfweg-Zwanenburg.

Groot is niet altijd beter dan klein, daar kwam het bestuur van Don Bosco na de fusie op ambtelijk niveau achter. "In Haarlemmerliede stapten we na een belletje zo bij de wethouder naar binnen. In Haarlemmermeer is dat nog nooit gelukt. Hier hadden we elke twee weken overleg over onze huisvestingsproblemen, sinds de ambtelijke fusie met Haarlemmermeer slechts tweemaal per jaar."

Villa Bosco, neergezet in 1994, staat op grond van de katholieke kerk en mag daar tot uiterlijk medio 2024 gratis gebruik van blijven maken. Dan moet het prachtige clubhuis verdwijnen ten behoeve van parkeergelegenheid en groen voor de nieuwbouw die momenteel rond de kerk plaatsvindt.

Teleurstelling Om verrassingen te voorkomen is Don Bosco al in 2012 begonnen met de zoektocht naar een nieuwe locatie. Nu zes jaar later, ging onlangs een streep door optie nummer 19: het gebouw van de Gaandewegschool in Zwanenburg, aanvankelijk door Haarlemmermeer aangeboden.

"Voor ons ideaal. Hier groeien we uit ons jasje, daar zouden we weer jaren vooruit kunnen. Na de rondleiding, ruim een half jaar geleden, waren we dolenthousiast. De school staat vlakbij de speeltuin waar we veel mee samenwerken. De afspraak werd gemaakt dat het gebouw getaxeerd zou worden en dat we daarna opnieuw zouden gaan praten. Het zag er zó goed uit dat we verbouwingsplannen gingen maken en acties bedachten om aan het benodigde geld te komen", kijkt Edwin terug.

"Vanuit Haarlemmermeer bleef het de afgelopen zes maanden heel stil. Kort geleden hoorden we via de dorpsraad dat het schoolgebouw waarschijnlijk commercieel verhuurd gaat worden tegen de hoofdprijs. Een zware teleurstelling. Weer konden we helemaal opnieuw beginnen. En dan te bedenken dat de gemeente Haarlemmerliede en wij vlak voor de ambtelijke fusie op het punt stonden een intentieverklaring te ondertekenen dat, mits het Integraal Kindcentrum er zou komen, Don Bosco de daardoor leegkomende Jozefschool zou kopen."

In een poging de stilte te doorbreken stuurde Don Bosco de nodige mailtjes richting gemeentehuis. Onlangs kwam het tot een overleg. "Het was een verhelderend gesprek. Haarlemmermeer heeft beloofd dat de afspraken die wij met Haarlemmerliede hebben gemaakt, nagekomen zullen worden. En dat betekent weer dat de Jozefschool nog steeds een serieuze optie is."