• Eric van Lieshout

Noodopvang voor maximaal 400 vluchtelingen in Expo Vijfhuizen

HOOFDDORP De gemeente wil meewerken aan de noodopvang voor maximaal 400 vluchtelingen op het terrein van Expo Haarlemmermeer in Vijfhuizen. Dat hebben wethouder Tom Horn en burgemeester Theo Weterings donderdag bekendgemaakt.

Het college zegt eerst uitvoerig met inwoners van Vijfhuizen te willen overleggen voordat er een definitief besluit wordt genomen. De gemeenteraad krijgt in de tweede helft van november het laatste woord over de noodopvang. Volgens wethouder Horn kan de noodopvang er voor kerst staan als er uiteindelijk groen licht komt.

Er komt op zaterdag 31 oktober een informatiemarkt in Vijfhuizen en daarna een participatiebijeenkomst. Het is de bedoeling dat een delegatie uit het dorp gaat meepraten over de voorwaarden waaronder er een opvang kan komen. Wethouder Horn denkt aan een begeleidingsgroep van hooguit 15 Vijfhuizenaren met daarin ook kritische dorpsbewoners.

Volgens Horn kan de noodopvang een half jaar blijven staan met een verlenging voor nog eens een half jaar. Dan moet er na vier tot vijf maanden wel een positieve evaluatie over de eerste periode liggen, zo vindt het college.

De gemeente had het principebesluit over de noodopvang eigenlijk pas vrijdag bekend willen maken. Maar toen donderdag bleek dat de brief al aan de dorpsbewoners was bezorgd, besloot het college de gemeenteraad en daarna de media vlak voor aanvang van de raadsvergadering in te lichten.

Tijdens die vergadering lieten enkele inwoners van Vijfhuizen helder blijken de nieuwe opvang van vluchtelingen bij hun dorp niet te zien zitten. Een bewoner vond dat de opvang het dorp Vijfhuizen 'door de strot wordt geduwd'.

Een andere Vijfhuizenaar stelde dat de leefbaarheid in het dorp ernstig te lijden heeft onder de komst van de asielzoekers. Dat is volgens hem tijdens de recente crisisopvang wel gebleken "Ik voel me niet veilig meer in mijn eigen dorp." Sommige tegenstanders stapten boos op, omdat ze geen vertrouwen hadden in de plannen.

De raadsfracties hadden nog veel vragen over de noodopvang. Bij voorbeeld over de samenstelling van de groep vluchtelingen die naar Vijfhuizen komt. Sommige partijen zijn bang dat het vooral alleenstaande mannen zijn tussen de 17 en 38 jaar. Wethouder Horn zei dat het college wil dat er mix van vluchtelingen bij de Expohal komt, dus ook gezinnen en alleenstaande vrouwen.

Label:

Vluchtelingen