Noodopvang voor vluchtelingen sluit per 1 september

HAARLEMMERMEER Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft de gemeente Haarlemmermeer laten weten dat de noodopvang voor vluchtelingen in Vijfhuizen per 1 september wordt gesloten. De komende weken wordt de bezetting geleidelijk minder.

Nederland heeft de laatste maanden te maken met een lagere toestroom van vluchtelingen. Doordat de doorstroom van vluchtelingen sneller gaat, kunnen de mensen hun asielaanvraag in een kwalitatief betere opvanglocatie afwachten. Dit is voor de vluchtelingen een positieve ontwikkeling. In Vijfhuizen worden momenteel nog zo'n 80 mensen opgevangen.

De gemeenteraadsleden, begeleidingsgroep, inwoners en ondernemers in de directe omgeving van deze locatie, zijn door de gemeente Haarlemmermeer en COA geïnformeerd.

De inwoners van Vijfhuizen hebben een geweldige rol gespeeld bij de opvang. Er zijn veel leuke, creatieve activiteiten georganiseerd. Dit heeft er aan bijgedragen dat de vluchtelingen zich thuis voelden. Gastvrijheid waar het COA en ook het college van Haarlemmermeer trots op zijn. Zij bedanken alle vrijwilligers hiervoor.

Het sluiten van deze noodopvang in Vijfhuizen heeft geen invloed op de planontwikkeling voor een regulier asielzoekerscentrum (azc) in de gemeente Haarlemmermeer. Samen met de gemeente wordt zorgvuldig onderzocht op welke wijze dat kan worden gerealiseerd.