Norbert Witteman ontvangt gemeentelijke erespeld

VIJFHUIZEN Burgemeester Theo Weterings heeft aan Norbert Witteman zaterdagavond de gemeentelijke erespeld uitgereikt. De burgervader prikte hem tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van jeugdwerk De Spiering de zilveren korenaar op de revers omdat de geboren Vijfhuizenaar al ruim 25 jaar als vrijwilliger actief is bij deze club.

Burgemeester Weterings stak zijn bewondering voor de ras-vrijwilliger niet onder stoelen of banken omdat een korte rekensom hem had geleerd dat Norbert liefst 85 procent van zijn leven al onder de Spieringpannen is, zoals hij het noemde. "Ga maar na, Norbert Witteman is nu veertig en hij was zeven jaar toen hij lid werd van de hobbyclub. Na de basisschool ging hij naar de club voor 12-plussers en op zijn vijftiende maakte hij de overstap naar de leiding en ging lesgeven in dammen en schaken nadat hij zelf een aantal schaakdiploma's had behaald. Later trad hij in de voetsporen van zijn vader door bestuurslid te worden. Vanaf de start in 1981 haalt hij al oud papier op, is coördinator van de kerstboominzameling en in en rond het clubhuis technisch 'manusje van alles'. En dat alles naast een drukke baan. Nooit is hem iets te veel. Chapeau. Vanwege zijn grote betrokkenheid en inzet gedurende vele jaren voor de samenleving van Haarlemmermeer en in het bijzonder voor Vijfhuizen heeft het gemeentebestuur hem de gemeentelijke erespeld toegekend." Om hem daarna onder luid applaus van alle Spieringers de onderscheiding op te spelden.