• Ton Dijkstra

Omwonenden bij overleg over overlast rond school

HOOFDDORP Omwonenden van scholen voor voortgezet onderwijs worden nadrukkelijker betrokken bij overleg over overlast in en om de school. Dat is één van de resultaten van het convenant 'Veiligheid in en om de school' dat afgelopen jaar is geactualiseerd. Burgemeester Theo Weterings heeft deze week gezegd dat de nauwe samenwerking tussen gemeente, politie en alle middelbare scholen haar vruchten afwerpt.

Alle deelnemers aan het convenant hebben eerder hun handtekening gezet onder de afspraken. De opzet van de samenwerking is om de school en de directe omgeving daarvan veiliger te maken. Dan gaat het met name om zaken als drank- en drugsgebruik, pooierboys, hangjongeren, winkeldiefstal en brommer- en scooteroverlast.

Volgens burgemeester Weterings is de winst van het convenant dat de deelnemende partijen veel informatie uitwisselen als er sprake is van overlast of dat juist proberen te voorkomen. Hij wees erop dat die informatieuitwisseling in een open dialoog gebeurt.

Het convenant ziet ook toe op het voorkomen van pesten. Het college van B en W is in dat verband blij dat het Kaj Munk College in Hoofddorp is uitgeroepen tot de middelbare school waar leerlingen zich het minst schuldig maken aan pesten.