• Ton Dijkstra

Omwonenden Meerlanden boos over uitstel raadsdebat

HOOFDDORP Omwonenden van afvalverwerkingsbedrijf Meerlanden in Rijsenhout reageerden donderdagavond vol ergernis toen een debat in de gemeenteraad over stankoverlast niet doorging. "Schandalig", zo klonk het in koor op de publieke tribune in de raadzaal. Uiteindelijk kwam zelfs burgemeester Theo Weterings naar de Rijsenhouters toe om zijn excuses aan te bieden over uitstel van het debat.

De omwonenden waren juist naar het raadhuis gekomen om hun gal te spuien over het feit dat zij al zes jaar lang in de stank zitten van Meerlanden. Ondanks alle beloftes en goede bedoelingen van alle betrokkenen is er voor bewoners van de Aarbergerweg nog niks verbeterd. "Het is alleen nog maar erger geworden de laatste tijd", zo zei een bewoner bitter.

De gemeenteraad zou donderdagavond op initiatief van de HAP een discussie houden over het slepende probleem in Rijsenhout. Raadslid Brigitte van der Erve stelde echter op voorhand vast dat niet alle fracties over de meest recente informatie beschikten. Er was iets misgegaan met de communicatie met de raadsgriffie. Burgemeester Weterings zei de indruk te hebben dat er een en ander niet is goed gegaan en bood ook hiervoor alvast zijn excuses aan.

Door de komst van de inwoners van Rijsenhout wilde Van der Erve de discussie aanvankelijk gewoon door laten gaan. Nadat andere fracties het woord hadden gekregen en er een Babylonische spraakverwarring ontstond over wat er nou moest gebeuren, gaf het HAP-raadslid toe dat het toch beter was om het debat uit te stellen.

Dat kwam ook door wethouder John Nederstigt, die meldde dat experts bezig zijn met een grondig onderzoek naar de gang van zaken bij Meerlanden. Dat onderzoek zou begin volgend jaar klaar zijn. Die mededeling gaf de meeste fracties de doorslag om het debat op de lange baan te schuiven.

De omwonenden van Meerlanden moesten onverrichter zaken weer vertrekken. Dat gebeurde niet nadat ze raadsleden nog eens duidelijk hadden gemaakt wat hen nou al jarenlang dwars zit.