• Pixabay.com

D66 en PvdA benieuwd naar stand van zaken lerarentekort

HAARLEMMERMEER De fracties van D66 en PvdA in de gemeenteraad zijn benieuwd hoe het staat met het lerarentekort in Haarlemmermeer. De raadsleden Gerdien Knikker (D66) en Rashana Hussain (PvdA) hebben het college van B en W schriftelijke vragen gesteld.

Gerdien Knikker stelde in maart tijdens de raadsvergadering al mondelinge vragen over het lerarentekort. Onderwijswethouder Marjolein Steffens-van de Water gaf toen aan dat er in het basis- en voortgezet onderwijs zo'n tachtig tot honderd leraren te kort waren en dat het water op sommige scholen tot aan de lippen stond. De wethouder zei ook dat er in regionaal verband een taskforce in het leven was geroepen om het tekort tegen te gaan.

MEELOOPDAG D66 en PvdA willen graag weten hoe op dit moment de stand van zaken is en of de taskforce al maatregelen heeft genomen om de trend te keren. De raadsleden wijzen het college ook op een initiatief in de gemeente Lelystad, waar belangstellenden voor een baan als leraar werden uitgenodigd voor een zogeheten meeloopdag. Er waren uiteindelijk 183 aanmeldingen om een dag mee te lopen op een school.

Knikker en Hussain vragen zich af of zo'n meeloopdag ook geen goed idee zou zijn voor het onderwijs in Haarlemmermeer en of het college bereid is de mogelijkheid te onderzoeken.