Onderzoek naar veiligheid kruispunt Assumburg

Er komt een onderzoek naar de veiligheid van het kruispunt van Assumburg, Altenburg en Sonderholm in Hoofddorp. Dat heeft wethouder Tom Horn donderdag toegezegd in de gemeenteraad.

De toezegging van de wethouder kwam na een betoog van bewoner Fred Thomassen van Sonderholm die als inspreker meldde dat de kruising onveilig is. "Het is daar een chaotische situatie." Volgens Thomassen is dat vooral het geval als 's morgens leerlingen van de KSH aan Assumburg met de auto naar hun school worden gebracht.

De buurtbewoner diende eerder een zienswijze in tegen de bebouwing van een deel van het vroegere terrein van zwembad Het Spectrum. Daar zijn 55 woningen gepland. Als die huizen er komen, wordt de verkeerssituatie op de kruising alleen nog maar gevaarlijker, zo is Thomassen bang.

In een reactie op de zienswijze van de bewoner liet het college van burgemeester en wethouders weten dat het met de onveiligheid ter plekke nogal meevalt. Er is de laatste jaren slechts één ongeval geregistreerd. Fred Thomassen zei dat dit niet klopt. Volgens hem heeft hij afgelopen jaren regelmatig zelf 112 gebeld en staat de kruising zelfs officieel te boek als verkeersgevaarlijk.

De gemeenteraad ging akkoord met het bestemmingsplan om de bouw van de 55 woningen mogelijk te maken. Sommige fracties vonden het alleen jammer dat er geen harde eis is gesteld dat 30 procent van de nieuwbouw sociale huur moet zijn.

Wethouder Horn zei daarop dat het bouwplan nog dateert uit de tijd dat de woningmarkt vrijwel op slot zat. Daardoor is de eis van sociale bouw tijdelijk losgelaten. Volgens Horn is het onmogelijk om die eis er nu weer bij te halen.

Voor nieuwe projecten geldt die eis overigens wel weer. Omdat de crisis voorbij en de woningmarkt als vanouds floreert moeten projectontwikkelaars weer minimaal 30 procent sociale huurwoningen realiseren bij grotere bouwprojecten. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten.

Fractievoorzitter Joost Koomen van D66 betreurde het dat er in het bouwplan niks over energieneutraal bouwen was opgenomen. Hij wees erop dat de gemeenteraad voor de zomer daar wel een motie over heeft aangenomen.

Ook hierover zei wethouder Horn dat de afspraken over het project in een heel andere tijd zijn gemaakt. Het college komt trouwens volgens hem nog met een reactie op de motie over energieneutraal en circulair bouwen, omdat een en ander verregaande konsekwenties kan hebben voor de gemeente.