• Ton Dijkstra

Onderzoek onder cliënten sociaal domein in maart van start

HOOFDDORP De gemeente begint medio volgende maand met een groot ervaringsonderzoek onder duizenden cliënten van het zogeheten sociaal domein. Dat heeft wethouder Tom Horn dinsdag gezegd tijdens het wekelijkse persgesprek.

Volgens Horn mogen inwoners die zorg krijgen, jeugdhulp of deelnemen aan een reïntegratieproject anoniem meedoen aan het onderzoek. Opzet van het onderzoek is te kijken hoe mensen de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdzorg en de Participatiewet in de praktijk ervaren. Zoals bekend zijn al die taken sinds begin vorig jaar op het bordje van de gemeente beland.

De gemeente gaat vragenformulieren versturen aan cliënten van het sociaal domein. Het onderzoek moet voor de zomer klaar zijn. Volgens wethouder Horn is de uitkomst een belangrijke graadmeter voor hoe de gemeente haar nieuwe sociale taken uitvoert. Ook kunnen op grond van conclusies uit het onderzoek mogelijk de contracten met zorgaanbieders worden aangescherpt.

Het college streeft ernaar om de resultaten van het onderzoek rond de zomer met de gemeenteraad te bespreken.