• Na 3 kilometer over een polderweg staat er plotseling een bord verboden door te rijden. Keren is bijna niet mogelijk.

    Henk van Ommeren

Onrust over afsluiting Spaarndammerdijk

HALFWEG Na een korte afsluiting vanwege onderhoud aan de Spaarndammerdijk tussen Halfweg en Spaarndam medio mei blijkt deze dijk afgesloten te blijven. Een verkeersbesluit hierover is niet genomen. Volgens de gemeente is dit niet nodig omdat het een tijdelijke maatregel is.

Omdat op 18 en 19 mei jl. het asfalt op de Spaarndammerdijk gerepareerd moest worden, kondigde de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude aan dat de dijk op die data afgesloten werd. Er zouden omleidingsroutes worden aangegeven. In een korte zin staat tevens dat de dijk afgesloten blijft voor al het doorgaande verkeer. Dit zonder enige toelichting. De dijk is normaal gesproken de doorgaande verbinding tussen Halfweg en Spaarndam. Na het onderhoud ontstond een vreemde situatie. Sommige omleidingsborden werden verwijderd of omgedraaid en andere borden bleven staan. Alle weggebruikers uit de omgeving gingen er daarom van uit dat de gemeente de borden was ‘vergeten’ te verwijderen. De dijk werd en wordt dan ook nog net zo veel gebruikt als voor de afsluiting. Dit ondanks borden voor een inrijverbod. Bovendien ontbreken er borden en aankondigingen dat de weg verderop is afgesloten wat vreemde situaties oplevert.

De gemeente geeft aan dat de afsluiting geldt, totdat er groot onderhoud zal worden gepleegd aan de dijk. Omdat er sprake zou zijn van een tijdelijke afsluiting, is verkeersbesluit, waartegen beroep mogelijk is, niet noodzakelijk. De tijdelijke maatregel geldt totdat er gesproken is met bewoners en belanghebbenden, waarna alsnog een verkeersbesluit zal worden genomen. Dit is echter volgens de wet alleen mogelijk als er ‘dringende omstandigheden’ zijn. Daar is in dit geval geen sprake van en dit is zeker niet gemotiveerd.

De Dorpsraad Spaarndam en de bewoners langs de dijk zouden zijn ingelicht. De Dorpsraad reageerde niet op een verzoek om een reactie op dit besluit. Informatie aan bewoners uit de omgeving is in ieder geval door deze raad niet gegeven.