• Google

Onrust over knip in Zwanenburgerdijk

ZWANENBURG Tijdens de Dorpsraadvergadering bleek dat bij de informatieavond over projecten in de omgeving, onrust is ontstaan over een knip in de Zwanenburgerdijk. Dit gaat over een afsluiting van de Zwanenburgerdijk om sluipverkeer van de N200 te voorkomen.

Om het sluipverkeer te voorkomen is het de bedoeling om een afsluiting te maken in de stuk van de Zwanenburgerdijk tussen de Weerenbrug en de Dennenlaan. In de plannen van de gemeente is deze knip gepland tussen de Lindenlaan en de Kerkhoflaan. Dit punt is volgens de gemeente gekozen omdat een afsluiting op andere plaatsen gemakkelijk zou zijn te omzeilen. Toch heeft de Dorpsraad de voorkeur voor een afsluiting ter hoogte van Bakkersland, zodat het verkeer alleen in de richting van de Kruiswaal kan. Veel bewoners zijn bang dat een afsluiting bij de Lindenlaan toch nog veel overlast voor de woningen op de Zwanenburgerdijk zal veroorzaken. Ook elders in het dorp zoals in de Kerkhoflaan wordt gevreesd voor extra overlast. De angst voor schade aan de woningen, die veelal op een zandplaat gebouwd zijn, is groot.