• Ton Dijkstra

Onrust in Rijsenhout over komst transformatorstation

HOOFDDORP In Rijsenhout is grote onrust over de komst van een omvangrijk transformatorstation aan de rand van het dorp. HAP-raadslid Ron Heimerikx maakte donderdag tijdens het Vragenuur in de raadsvergadering melding van de zorgen bij de dorpsbewoners.

Heimerikx zei dat afgelopen week tijdens een inloopspreekuur van de HAP enkele honderden Rijsenhouters op de stoep stonden om hun ongerustheid te delen. Het raadslid vroeg zich of de gekozen locatie wel de beste optie voor een transformatorstation van 200 à 300 meter in omvang. Hij wilde weten wat het college ervan vindt en of er geen alternatieven zijn.

CDA-fractievoorzitter Mariette Sedee zei het vreemd te vinden dat zo'n groot project naast een wandelbos in een woonkern moet komen, terwijl het veel beter op het Schiphol Trade Park kan worden gevestigd.

Wethouder Adam Elzakalai van Ruimtelijke Ordening zei dat het van groot belang is dat er rondom de A4 een nieuwe stroomvoorziening komt. "In het ergste geval is er straks geen stroom meer." Tennet is met drie locaties gekomen waar het station zou kunnen komen, twee in Rijsenhout en één op het Schiphol Trade Park.

Volgens de wethouder is er helemaal nog geen besluit genomen waar het transformatorstation komt. De procedure moet nog beginnen. Elzakalai meende dat er veel verwarring in Rijsenhout, omdat de gedachte was dat er een klein transformatorhuisje zou komen. Een groot station is van een heel andere orde, zo gaf de wethouder toe.