• Jos van Rooijen
  • Jos van Rooijen
  • Jos van Rooijen

Ontmanteling hoogspanningsmasten Floriande in volle gang

HOOFDDORP In de wijk Floriande is multitechnische dienstverlener SPIE volop aan de gang met het ontmantelen van de kabels uit de hoogspanningsmasten. De stroom is er al af sinds maart. De volgende stap is de sloop van 68-jaar oude masten. Er zijn bij kruisingen houten jukken geplaatst om te voorkomen dat kabels op de straat komen.

TenneT, eigenaar van de masten, werkt sinds 2014 aan de nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding tussen Beverwijk en Bleiswijk en het deels aanpassen van de bestaande 150 kV verbindingen in het gebied. Onderdeel van dit project is het afbreken van de bestaande, bovengrondse 150kV hoogspanningsverbinding die loopt tussen het hoogspanningsstation Vijfhuizen en Lisserbroek. Dit is de verbinding die nu ook nog door de wijk Floriande in Hoofddorp loopt.

Het deel vanaf het hoogspanningsstation in de zuidelijke richting van Lisserbroek is 26 maart uit bedrijf gegaan. Nu er geen spanning meer op de lijn staat kan de aannemer met het afbreken en opruimen van de bestaande masten beginnen. Via een brief zijn bewoners op de hoogte gebracht. Naar verwachting start het afbreken van de hoogspanningsmasten en het weghalen van de fundamenten in de wijk (mast 61-mast 64) medio juni, dit duurt totaal circa drie weken. Nadat de masten zijn verwijderd, ruimt de aannemer eind juni de bouwterreinen weer op en herstelt aansluitend de ondergronden waarbij de heuveltjes bij het Altenapad intact blijven.